POLSKA 24 – WRZESIEŃ 2023 r.

JESTEM TYM, KTÓRY WYZWALA

Jeśli więc Syn was wyswobodzi prawdziwie wolnymi będziecie. Jan 8,36

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Ef. 5,14–16

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I Piotra 5,8

Módlmy się o Kościół:

 • aby najważniejszym pragnieniem stało się oczyszczenie naszego życia z wszystkich złych naleciałości, pożądliwości, fałszywych wartości, które wzięliśmy z tego świata, abyśmy mogli w autorytecie modlić się o przebudzenie w naszym kraju,
 • aby w Kościele powszechne stało się zabieganie o takie cechy jak prawość, poznanie, wytrwałość, pobożność, powściągliwość, braterstwo, miłość, gdyż przez to stajemy się uczestnikami Boskiej natury,

I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością (…). Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. II Piotra 1,5–6.9

 • byśmy pilnowali własnego umysłu i nie pozwalali sobie na myśli niezgodne ze Słowem Bożym,
 • aby Kościół poszerzając Królestwo Boże, rozumiał jednocześnie, że powierzona mu została odpowiedzialność za kraj, w którym działa. Wołajmy, aby w Kościele nie było ludzi obojętnych wobec ważnych wydarzeń decydujących o przyszłości Polski, takich jak np. wybory, aby Boży przeciwnik nie mógł zasiewać w naszych umysłach zamieszania, które prowadzi do powstawania niepotrzebnych sporów,

Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo. Przyp. 11,14

 • aby Kościół w Boży sposób walczył o dzieci i młodzież i nie pozwolił przeciwnikowi na zwycięstwo, wołając jednocześnie o przemieniające nawiedzenie Ducha Świętego dla całego młodego pokolenia w Polsce.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o nasz naród:
  • aby w sercach naszych rodaków powstawała coraz większa potrzeba poznania prawdy o Bogu, poznania Zbawiciela, bez oglądania się na to co powiedzą inni,
  • aby Duch Święty wzbudzał potrzebę pojednania się – w rodzinach, wspólnotach sąsiedzkich, w całym narodzie,
  • aby Bóg dał nam mądrość, trzeźwe myślenie i łaskę do nieulegania jakiejkolwiek manipulacji, byśmy umieli dokonywać właściwych wyborów,
  • byśmy posiedli zdolność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje.
 1. Módlmy się o rządzących:
  • aby to, co ukryte, wyszło na jaw, o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o upublicznianie i sprawiedliwe osądzanie wszelkiej nieprawości,
  • nadal módlmy się, aby Bóg wzbudzał przywódców, którzy będą mieli serca według serca Bożego, ludzi prawych, którzy będą pilnować praworządności i uczciwości, a także będą żyć pragnieniem zjednoczenia narodu,
  • módlmy się, aby zostały wprowadzone praktyczne przepisy umożliwiające skuteczne policzenie głosów wobec wyzwania jednoczesnych wyborów i referendum.
 1. Módlmy się o nasz kraj:
  • o spadek inflacji, odblokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę kraju, zahamowanie wzrostu długu publicznego,
  • o mądrość i odwagę dla sędziów, aby ich postawa pozwoliła jak najdłużej zachować niezależność sądownictwa,
  • aby wybory odbyły się w wyznaczonym terminie bez prób ich przesunięcia,
  • o skuteczne rozwiązanie problemów rolników związanych z produkcją, skupem i przetwórstwem zbóż i innych płodów rolnych.
 1. Nadal dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju przed planami agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Nie bój się [Izraelu], bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Iz. 41,10

 1. Módlmy się, aby Izrael doświadczył obecności Mesjasza, Jezusa Chrystusa, aby Żydzi podnieśli swoje oczy ku górze, skąd jedynie może nadejść prawdziwa pomoc. Prośmy, aby Bóg błogosławił drogę tych, którzy wracają do Izraela z różnych stron świata.
 2. Prośmy o mądrość dla społeczeństwa izraelskiego oraz władz Izraela, aby doszli do porozumienia w nadal trwającym konflikcie wokół planowanych przez rząd reform w wymiarze sprawiedliwości. Wołajmy, aby nie doszło do zamieszek lub wojny domowej między Izraelczykami.
 3. Módlmy się o ochronę granic Izraela przed atakami z zewnątrz.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Boże mój, pośpiesz [Ukrainie] na pomoc. Niech się zawstydzą, niech zginą jej przeciwnicy; Niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną jej zguby! Ps. 71,12–13

 1. Bądźmy wytrwali i wciąż wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
  • aby nastąpiło szybkie wyparcie wojsk agresora z terenu Ukrainy,
  • aby narody udzieliły Ukrainie wszelkiej dostępnej pomocy, szczególnie zaś szybko dostarczyły odpowiednią liczbę samolotów typu F16,
  • aby Bóg nie dopuścił do zniszczenia przez Rosjan elektrowni atomowej w Zaporożu,
  • prośmy GO o wytrwałość dla Polaków oraz innych narodów w ciągłym udzielaniu pomocy humanitarnej Ukrainie.
 1. Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę. Wstawiajmy się za ludźmi uwięzionymi przez Łukaszenkę, prośmy o uwolnienie przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej.