POLSKA 24 – WRZESIEŃ 2022 r.

A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali,
przemija bowiem kształt tego świata. I Kor. 7,31

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA
Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Ef. 5,15–16

 1. Módlmy się o Kościół:
  • aby spadły zasłony z oczy tych, którzy nie zauważają, że żyjemy w innym czasie, który wymaga od Kościoła większego zaangażowania, wejścia na wyższy poziom modlitwy i relacji z Bogiem,

Szukajcie Pana, póki pozwala się znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko! Iz. 55,6

  • abyśmy byli świadomi, że potrzebujemy być czujni i ciągle zanurzać się w Duchu Świętym, bo czas spotkania z Panem jest coraz bliższy,

Gdy więc udały się na  zakupy, zjawił się pan młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele. I drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie! Panie! – wołały – Otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział: Zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mat. 25,10–13

  • aby każdy z nas szukał tych dróg, które prowadzą do wykonywania Bożej woli,

Nie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Mat. 7,21

  • byśmy przemieniali swoje myśli przez Słowo Boże ufając bardziej temu, co mówi Bóg, niż temu co widzą oczy i co „mówią” nam uczucia,
  • aby jedynym, co nas pochłania, była troska o sprawy Pańskie i poszerzanie Jego Królestwa,

Bo żarliwość o Twój dom mnie pochłania… Ps. 69,10a

MODLITWA O POLSKĘ

Prośmy Boga, aby zawrócił do Siebie cały naród i zdjął zasłony z naszych oczu! Aby Chrystus uwolnił nas z więzień ciemności i beznadziei. (II Kor. 3,16)

 1. Módlmy się o nasz naród:
  • byśmy nie ulegali manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym, których celem jest nakłonienie nas do bezmyślnego przyjmowania kłamstw, zgody na podziały i uleganie postawom nienawiści, zazdrości, niechęci, pogardy jednych dla drugich,
  • aby pomimo wzrastającej inflacji i trudności gospodarczych, nasze społeczeństwo wytrwało w mądrym i cierpliwym pomaganiu uchodźcom z Ukrainy,
  • abyśmy jako naród znaleźli właściwe sposoby na wyrażenie niezadowolenia z rujnujących Polskę decyzji w zarządzaniu budżetem kraju, szczególnie poprzez blokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę.
 1. Prośmy Boga, aby dał nam możliwość propagowania treści ewangelicznych w mediach publicznych i komercyjnych, a także powołał więcej ludzi do budowania nowych mediów chrześcijańskich i rozwoju już działających.
 2. Nie przestawajmy modlić się o usunięcie z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą.
 3. Wstawiajmy się:
  • o poprawę sytuacji gospodarczej kraju i spadek inflacji,
  • o niezależne sądownictwo,
  • o podjęcie dobrych regulacji prawnych w sprawie modernizacji energetyki i zabezpieczenie materiałów opałowych niezbędnych do ogrzania i funkcjonowania kraju w zimie,
  • o właściwą pomoc rządu tam, gdzie podwyżki cen prądu, gazu i paliw paraliżują działalność firm, lub doprowadzają gospodarstwa domowe do skrajnej biedy,
  • o przepisy korzystne dla rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli,
  • o dobry deszcz w celu powstrzymania suszy.
 1. Bezustannie dziękujmy Bogu za pokój i prośmy GO o ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi.

Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Ps. 127,1b

MODLITWA O IZRAEL

Dziękujmy Bogu za Izrael i za Jego plany wobec tego narodu! Módlmy się o nich:

 • aby przyszedł czas odnowy, czas poznania Mesjasza – Jezusa Chrystusa,
 • aby Bóg błogosławił ich pokojem, dobrobytem i wszelkim powodzeniem,
 • aby ustały ataki rakietowe ze strefy Gazy, oraz inne ataki terrorystyczne na ludność cywilną Izraela,
 • prośmy o siły fizyczne, ochronę podczas podróży i dobre przyjęcie w Izraelu dla wszystkich Żydów powracających do swojej ziemi.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

 1. Dziękujmy Bogu:
  • że wyznaczył kres tej wojny, koniec żniwa śmierci i zniszczenia!
  • za Jego błogosławieństwo dla całego narodu ukraińskiego: żywność, dach nad głową, powrót do normalnej działalności gospodarczej, zaopatrzenie w energię i paliwa…
 1. Prośmy Boga o Ukrainę:
  • aby wciąż napełniał naród ukraiński wiarą i nadzieją w zwycięstwo,
  • módlmy się, aby społeczeństwa i rządy zachodnie, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i obniżaniem się poziomu ich życia, nie poddały się presji, aby zakończyć wojnę w Ukrainie,
  • by światowi przywódcy mocno i skutecznie wspierali Ukrainę w wyparciu Rosjan z okupowanych ziem ukraińskich,
  • o ochronę portów i statków, o bezpieczny transport zboża z Ukrainy do miejsc docelowych,
  • o uleczenie serc ludzi dotkniętych traumą przeżyć wojennych,
  • o przeżycie i powrót do Ukrainy tych, którzy wbrew swej woli zostali wywiezieni do Rosji,
  • o jedność Kościoła w Ukrainie, o przebudzenie dla całego narodu.
 1. Módlmy się o Rosję:
  • by Bóg powstrzymał Putina w jego chęci zniszczenia narodu ukraińskiego,
  • by Putin nie użył broni jądrowej,
  • aby nie doszło do rozszerzenia się wojny na inne kraje i regiony,
  • aby naród rosyjski uwierzył w prawdę o wojnie w Ukrainie,
  • by Kościół w Rosji stanął po stronie prawdy.
 1. Módlmy się o Białoruś:
  • o przywódców Białorusi, aby nie ulegli presji Putina w sprawie przyłączenia Białorusi do Rosji,
  • o mądrość i wytrwałość dla społeczeństwa białoruskiego, aby stanowczo nie zgadzało się na oficjalne przystąpienie Białorusi do wojny,
  • o wypuszczenie na wolność więźniów politycznych, w tym reprezentujących polską mniejszość narodową.