POLSKA 24 – WRZESIEŃ 2021 r.

JESTEM POWIEWEM BOJOWYM

I będą bali się imienia Pana na zachodzie, a na wschodzie słońca Jego chwały,
gdyż nadciągnie jak porywista rzeka, którą gna powiew Pana. Iz. 59,19

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się, aby czas spowolnienia życia przez pandemię stał się dla Kościoła wezwaniem do restartu:
  • by relacja z Chrystusem ożyła, a Kościół przylgnął do Pana i działał z nową szybkością,
  • by w miejsce pozornej wolności przyszła wolność według wartości Jezusa, naszego Króla: wolność, aby nie grzeszyć, szacunek do wszystkich, służenie sobie nawzajem, traktowanie innych lepiej niż oni nas traktują,

Wy bowiem bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko niech ta wolność nie będzie dla was zaproszeniem do spełniania zachcianek ciała. Służcie raczej jedni drugim z miłością. Gal. 5,13

  • by każdy nowo narodzony człowiek poddawał swą duszę i ciało panowaniu Ducha,

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Gal. 5,22–23

 1. Módlmy się, aby Duch Święty objawił Kościołowi znaczenie słów apostoła Pawła w liście do Efezjan, w kontekście obecnego życia w Polsce i uzdolnił Kościół do walki z prawdziwym wrogiem, aby sprzeciwić się podziałom, anarchii, beznadziei, kłamstwom:

Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie tez hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz Ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w Duchu, bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Ef. 6,12–18

 1. Módlmy się, aby wzrastała duchowa rola i głos nowo narodzonych chrześcijan w życiu społecznym.
 2. MŁODE POKOLENIE – módlmy się, aby całe młode pokolenie Polaków narodziło się na nowo dla Królestwa Bożego:
  • aby chodziło w światłości, tak jak On jest światłością (I Jana 1,7),
  • aby przynosili do Pana wszystkie swoje grzechy i nieprawości i byli oczyszczani przez krew Chrystusa,
  • aby Duch jedności spoił to pokolenie w jedno ciało, by przynosiło chwałę Bogu i by ludzie w Polsce i w innych narodach uwierzyli w imię Jezusa,
  • aby serca rodziców zwróciły się do dzieci, a dzieci do rodziców ( 3,24),
  • aby całe młode pokolenie mogło korzystać bez przeszkód z nauki w szkołach i na uczelniach.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się, aby Polska była krajem jedności, byśmy byli wolni od podziałów, mieszkając i pracując w zgodzie i szacunku dla siebie nawzajem.
 2. Módlmy się o rządzących, aby swoimi decyzjami, wypowiedziami i działaniami przynosili chwałę Bogu.
 3. Nadal prośmy za całym narodem o głębokie uzdrowienie serc poprzez doświadczanie miłości Ojca.
 4. Wstawiajmy się za Polską przed Bożym tronem:
  • o respektowanie konstytucji przez rządzących,
  • o przywrócenie niezależnego sądownictwa,
  • o wolne media,
  • o przestrzeganie przez rządzących prawa obywateli do wolności i demokracji,
  • o usuwanie z miejsc władzy ludzi szkodzących Polsce, siejących nienawiść i podziały, żądnych władzy i pieniędzy,
  • o właściwe rozwiązanie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią,
  • prośmy o ochronę granic, także w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego,
  • o przenikanie Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.

MODLITWA O IZRAEL

Oto Pan, nasz Bóg: Jego rozstrzygnięcia dotyczą całej ziemi, On zawsze pamięta o swoim przymierzu, o Słowie, które przekazał tysięcznym pokoleniom – o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, oraz o swej przysiędze złożonej Izaakowi. Ps. 105,7–9

Módlmy się o Izrael:

 • aby Bóg przymierza ochraniał Izrael od wszystkich jego wrogów,
 • o radość zbawienia przez Jezusa Chrystusa,
 • o ochronę i bezpieczeństwo dla członków mesjanistycznych społeczności w Izraelu,
 • o pokój dla Jerozolimy,
 • o zażegnanie konfliktu między Polską i Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I AFGANISTAN

 1. Módlmy się o Białoruś:
  • aby Prezydent Białorusi nie wykorzystywał uchodźców do walki z Polską i Unią Europejską,
  • aby Bóg zatrzymał dyktatorskie, represyjne działania Prezydenta Białorusi,
  • by zostali uwolnieni z więzień dziennikarze, działacze polskiego pochodzenia i wszyscy opozycjoniści Łukaszenki,
  • aby Białoruś w porozumieniu z Rosją nie zrealizowała na granicy z Polską – przy pomocy uchodźców – prowokacji mającej doprowadzić do konfliktu zbrojnego,
  • prośmy Boga o bezkrwawą zmianę rządu na Białorusi,
  • wstawiajmy się za Kościołem, aby stanął jak armia Pana i w autorytecie Chrystusa walczył z siłami ciemności.
 1. Módlmy się o chrześcijan w Afganistanie, o ich ochronę i zachowanie życia pod rządami Talibów.