POLSKA 24 – LUTY 2023 r.

JESTEM ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA

Jezus znów skierował do nich słowa: Ja jestem światłem świata. Kto idzie za Mną, na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jan 8,12

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

O, jak szczęśliwy jest człowiek, w którym jest bojaźń Pana… Nie przestraszy się on złej wieści, Jego serce jest mocne – ufa Panu. Myśli z rozwagą, nie boi się, aż w końcu spojrzy z góry na swoich przeciwników. Hojnie rozdziela, wspiera ludzi biednych – Jego sprawiedliwość trwa wiecznie, jego wysiłki Bóg zwieńczy powodzeniem. Ps. 112,7–9

W NIM żyjemy, poruszamy się i jesteśmy… Dz. 17,28

Módlmy się o Kościół:

 • który spotyka się z Panem twarzą w twarz, aby zrodzić Jego dzieła,
 • który nabiera odwagi i siły, by stanowić zdeterminowaną armię Pana, armię dojrzałych synów i córek, których oczy utkwione są w NIM, a uszy dostrojone do głosu Pana, wyczulone na Jego strategię i Jego instrukcje,
 • armię, która posiada czyste serca, miłość, mądrość, wiedzę i zrozumienie dynamiki czasów,
 • armię, która jest wyszkolona i czujna, wie co ma robić, gdy słyszy głos swego Dowódcy, która działa w nadprzyrodzonej mocy, w znakach i cudach,
 • armię, która jest wolna od wszelkiego strachu, poczucia braku bezpieczeństwa, nastawień religijnych, ludzkiego rozumowania, utartych sposobów robienia rzeczy, a jest całkowicie poddana Duchowi Pana i przynosi życie.

My wszyscy więc, z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę – tak, jak to sprawia Duch Pana. II Kor. 3,18

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Naprawdę bliskie jest zbawienie Tym, którzy się Go boją, tak aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi. Ps. 85,10

 1. Módlmy się o naród:
  • aby Duch Święty pociągnął nas do krzyża Chrystusa, otwierał oczy, odwrócił od ciemności do światła i od władzy szatana do Boga, byśmy doświadczali miłości Boga Ojca,
  • aby rodziny jednały się ze sobą,
  • aby gościnność, hojność, szacunek i troska o potrzebujących stały się naszym stylem życia,
  • aby Bóg dał nam mądrość, trzeźwe myślenie i łaskę do nie ulegania jakiejkolwiek manipulacji, byśmy umieli dokonywać właściwych wyborów,
  • abyśmy posiedli zdolność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje.
 1. Módlmy się o rządzących:
  • aby to, co ukryte, wyszło na jaw, o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o upublicznianie i sprawiedliwe osądzanie wszelkiej nieprawości,
  • nadal prośmy Boga o przywódców niosących Jego wizję dla Polski, ludzi prawych, którzy nie ugną się pod naciskiem i nie przestraszą, będą usuwać podziały, jednoczyć naród i służyć z pasją.
 1. Módlmy się :
  • o spadek inflacji , poprawę sytuacji gospodarczej i pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę kraju,
  • o niezależne sądownictwo,
  • o przełomy dla firm, które borykają się z trudnościami.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Powstań, zajaśniej, gdyż nadeszło twe światło, a chwała Pana rozbłysła nad Tobą! Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsta chmura narody, ale nad Tobą rozbłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. Iz. 60,1–2

 1. Módlmy się, aby Izrael doświadczył obecności Mesjasza, Jezusa Chrystusa, aby każde kolano skłoniło się przed NIM, by CHWAŁA BOŻA zajaśniała dla wszystkich. Prośmy, aby Bóg błogosławił drogę tych, którzy wracają do Izraela z różnych stron świata.
 2. Módlmy się o ochronę Izraela.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Choćby wyruszyli z nieczystym zamiarem, Choćby ukartowali spisek – czeka ich porażka. Zmusisz ich do ucieczki, cięciwa twego łuku przeciw nim już napięta. PANIE, powstań w swojej mocy! Chcemy zaśpiewać pieśń na cześć Twojej potęgi! Ps. 21,12–14

 1. Bądźmy wytrwali i wciąż wstawiajmy się do Boga za Ukrainą:
  • dziękujmy Bogu za to, że położy kres tej wojnie i nie pozwoli na zniszczenie narodu,
  • prośmy GO o poruszenie serc przywódców narodów do pomocy dla Ukrainy,
  • módlmy się by naród ukraiński przeżył zimę, a ludziom nie zabrakło wody, żywności, prądu i ciepła, aby ich serca nie zwątpiły w zwycięstwo.
 1. Nadal Prośmy Boga, aby zatrzymał Putina w jego planach zniszczenia narodu ukraińskiego i w planach użycia broni jądrowej. Módlmy się, aby Rosja nie miała możliwości zakupu broni.
 2. Nadal módlmy się o Białoruś, aby nie przyłączyła się do Rosji w jej inwazji na Ukrainę. Wstawiajmy się za ludźmi uwięzionymi przez Łukaszenkę, prośmy o uwolnienie przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej.