POLSKA 24 – STYCZEŃ 2024 r.

JEZUS ZBAWICIELEM ŚWIATA

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3,16

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. Mat. 28.18–20

Ogłaszajmy:

 • w imieniu Jezusa ogłaszamy, że zostają obalone demoniczne zwierzchności panoszące się nad naszym krajem,
 • Kościół jest pełen pragnienia i pasji do naśladowania Chrystusa, pełen odwagi do głoszenia ewangelii,
 • różne pokolenia w Kościele idą ramię w ramię, aby zebrać największe żniwo w historii,
 • w imieniu Jezusa, przy wsparciu armii anielskich, realizowane są nowe strategie ewangelizacyjne , prawda Bożego Słowa staje się świadectwem Kościoła,
 • Duch Święty uwalnia ogień przebudzenia nad Polską, przekonuje o grzechu, rzesze ludzi pokutują i przyjmują zbawienie,
 • w imieniu Jezusa aktywne są anioły wspierające Kościół w poszerzaniu Bożego Królestwa w Polsce,
 • ogłaszamy, że Duch Święty wprowadza Kościół w objawienie roli i znaczenia Izraela.

Jednak oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa… Obj. 12,11

MODLITWA O POLSKĘ

Dziękujmy Bogu za Polskę, za Jego miłosierdzie i łaskę, za pokój i wolność, ochronę i prowadzenie na ścieżce przeznaczenia i powołania. Ogłaszajmy słowo prorocze: Polska krajem jedności!

 1. Dziękujmy Bogu za nowy parlament i rząd, i błogosławmy ich mądrością od Boga do podejmowania właściwych decyzji.

Mądrość to bojaźń Pana; rozum to unikanie zła. Job 28,28

 1. Módlmy się:
  • o jedność, szacunek i zaufanie pomiędzy liderami tworzącymi rząd,
  • o kompetentnych i merytorycznie przygotowanych pracowników w każdym ministerstwie,
  • o dobrą współpracę między rządem a prezydentem,
  • o odbudowanie jedności w narodzie,
  • o doprowadzenie do tego, by Konstytucja, jako najwyższy akt prawny w państwie, była powszechnie i bezdyskusyjnie szanowana,
  • o skuteczne rozwiązanie problemu polskich i ukraińskich firm transportowych,
  • o działanie Ducha Świętego w sercach parlamentarzystów, wszystkich pracowników sejmu, senatu i dziennikarzy, o wprowadzenie do sejmu ludzi głoszących Chrystusa.
 1. Wciąż dziękujmy Bogu za ochronę naszych granic i nadal prośmy Go, aby zatrzymał wszelkie plany inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.
 2. Módlmy się przeciwko rozwojowi islamu, oraz ruchów wspierających islam, w naszym kraju.
 3. Prośmy Boga, aby zatrzymał antysemityzm w Polsce.

MODLITWA O IZRAEL

Ja, Pan, jestem waszym Świętym, Ja , Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. Iz. 43,15

Módlmy się o Izrael:

 • aby w tym niezwykle trudnym czasie wojny, Izrael spotkał się z Królem Mesjaszem,
 • aby wbrew opiniom polityków wojna szybko się skończyła, a podziemne miasto Hamasu przestało istnieć, by straciły swoją moc okultystyczne tarcze ochronne przywódców Hamasu i Hezbollahu,
 • o medialne zwycięstwo prawdy na temat działań terrorystycznych wobec Izraela,
 • o powrót wszystkich zakładników uprowadzonych przez Hamas i uleczenie ich z traumy,
 • o szczególna ochronę dla armii izraelskiej,
 • o mądrość w podejmowaniu strategicznych decyzji dla przywódców Izraela,
 • o pokój dla Jerozolimy i ochronę Wzgórza Świątynnego,
 • o błogosławieństwo w rozwoju gospodarki Izraela,
 • o wiarę w zwycięstwo dla całego narodu, i pewność, że Izrael ma przyjaciół i nie jest sam.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Prośmy Boga o koniec wojny w Ukrainie:

 • módlmy się o pomoc militarną dla Ukrainy,
 • o nadzwyczajną ochronę, zaopatrzenie i skuteczną strategię dla armii ukraińskiej,
 • o nadzieję i wiarę w zwycięstwo dla całego narodu,
 • o ochronę ludności cywilnej i infrastruktury przed nalotami bombowymi.
 • o zamieszanie w szeregach armii rosyjskiej i nieskuteczność jej działań.