POLSKA 24 – STYCZEŃ 2022 r.

Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, nasz kraj jest w trudnym momencie swojej historii, ale to najlepszy czas, aby każdy szukał Jezusa Chrystusa, który ma moc wyrwać nas z sił ciemności, uzdrowić serca z mentalności ofiary, uwolnić od nienawiści i podziałów, wnieść duchowy przełom w życie całego narodu. To najlepszy moment, aby w poście i modlitwie wołać o przełom dla Polski.

Zapraszamy Was do postu i modlitwy od 3 do 23 stycznia 2022 r.

JESTEM DAWCĄ KLUCZY KRÓLESTWA NIEBIOS

Wręczę ci klucze Królestwa Niebios. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi , będzie rozwiązane w niebie. Mat.16,19

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się:
  • by Kościół chciał płacić cenę uczniostwa, naśladując swego jedynego, prawdziwego nauczyciela Jezusa Chrystusa,

Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje Mnie. Mat. 16,24

  • prośmy o głębokie poruszenie w sercach, które rozbudzi ducha modlitwy,

Dziękuję mojemu Bogu za każdym razem, kiedy was wspominam, zawsze, gdy się z radością o was wszystkich modlę… Fil. 1,3–4

  • módlmy się tak, jak apostoł Paweł do Boga Ojca, przez Jezusa Chrystusa, by poprzez Ducha Świętego potężnie działał w naszych sercach, objawiając prawdę, kim jest Bóg oraz kim my jesteśmy w Chrystusie, by ukazał nam swoją wolę i miłość, żeby nas umacniał i wyposażał, byśmy przynosili duchowy owoc i wzrastali w poznaniu Boga i wierności Jemu,

Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania Go. Pragnąłbym, abyście- mając oświecone oczy swoich serc- zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Ef. 1,17–19

Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą w wewnętrznym człowieku, stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście- zakorzenieni i ugruntowani w miłości- potrafili pojąć, wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Ef. 3,16–19

Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa, w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa. Kol. 4,3

  • by presja okoliczności, w których żyjemy, jeszcze bardziej umacniała naszą miłość do Boga, oraz aby Chrystus jeszcze bardziej manifestował się przez Kościół.

MŁODE POKOLENIE

 1. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza Twe imię, Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola zawładnie młodym pokoleniem w naszym kraju tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj młodym ludziom to, czego naprawdę potrzebują, bo Ty znasz ich najlepiej. I przebacz im winy i naucz ich wybaczać winowajcom. Bądź przy nich w chwili próby i zachowaj od złego, ponieważ Twoje jest Królestwo, moc i chwała – na wieki. (na podstawie Mat. 6,9–13).

MODLITWA O POLSKĘ

Mamy dostęp do Jezusa Chrystusa, który ma odpowiedź na każdy problem!

 1. Módlmy się o służbę zdrowia:
  • o wydolność, siłę i wsparcie dla całego personelu na pierwszej linii walki z wirusem,
  • o zahamowanie fali zachorowań i śmierci z powodu koronawirusa,
  • o skuteczną strategię rządu do walki z pandemią.
 1. Wstawiajmy się w modlitwie za sprawami, które są ważne dla całego naszego kraju:
  • o przestrzeganie przez rządzących prawa i Konstytucji,
  • o respektowanie przez rządzących prawa obywateli do wolności i demokracji,
  • o przywrócenie niezależnego sądownictwa,
  • o zachowanie wolności słowa i wolności mediów,
  • o zachowanie dostępności do informacji publicznej,
  • o spadek inflacji,
  • o transformację energetyczną (stabilizacja energetyczna, odnawialne źródła energii),
  • o zakończenie sporów z Unią Europejską ,
  • o sfinalizowanie ugody z Czechami o kopalnię Turów,
  • o wycofanie się Polski ze sporu z USA,
  • o rozwiązanie kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy, ochronę dla wszystkich służb, pomoc humanitarną dla uchodźców,
  • o ochronę naszych granic przed inwazją Rosji.
 1. Módlmy się o mądrość, zdecydowanie, odpowiedzialność i jasność naszej polityki w stosunku do Rosji.
 2. Błogosławmy osoby, które rządzą Polską – niech będą pod wpływem Duchem prawdy i objawienia, módlmy się o uwolnienie od mentalności ofiary.
 3. Zwróćmy się do Boga z prośbą, aby usunął z miejsc władzy tych, którzy niszczą nasz kraj, wprowadzają podziały i działają na szkodę państwa. Prośmy w to miejsce o ludzi prawych, którzy mają serca do służenia.

MODLITWA O IZRAEL

W tym czasie strach przed Bogiem padł na wszystkie królestwa, rozeszła się bowiem wieść, że Pan walczył z wrogami Izraela. II Kron. 20,29

Prośmy Boga:

 • aby naród izraelski poznał swego Mesjasza, Jezusa Chrystusa,
 • aby Izrael miał prawo do bezpiecznego życia w pokoju, na ziemi, którą otrzymał od Boga,
 • aby Jerozolima została niepodzielną stolicą Izraela pod żydowskim zwierzchnictwem,
 • aby Bóg zatrzymał narastającą siłę kampanii przeciwko prawu Izraela do samoobrony,
 • aby chrześcijanie w Polsce stawiali czoła antysemityzmowi i wrogości wobec Izraela,
 • aby władze Polski w instytucjach międzynarodowych zawsze stawały po stronie Izraela.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

 1. Nadal módlmy się o Bożą interwencję na Białorusi:
  • o zatrzymanie działań migracyjnych Łukaszenki na pasie granicznym z Polską, o powstrzymanie prowokacji i ataków na służby graniczne, o pomoc humanitarną dla uchodźców,
  • o wypuszczenie na wolność dziennikarzy, opozycjonistów i działaczy polskiego pochodzenia,
  • o duchowy przełom na Białorusi i usunięcie dyktatury Łukaszenki.
 1. Módlmy się, aby armia rosyjska nie zaatakowała Ukrainy.