POLSKA 24 – STYCZEŃ 2021 r.

JESTEM TYM, PRZED KTÓRYM UGNIE SIĘ WSZELKIE KOLANO

Jak żyję – mówi Pan – zegnie się przede Mną wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga. Rzym. 14.11

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

On zaś rozwinął zwój i odnalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana spoczywa na mnie, Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, zgnębionych wypuścił na wolność – abym ogłosił rok Pańskiej przychylności. Łuk. 4,17–18

Módlmy się:

 • aby z Bożego serca przyszło do nas wierzących posilenie przez Ducha Świętego, by Chrystus przez wiarę zadomowił się w naszych sercach, abyśmy zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa – abyśmy zostali wypełnieni całą pełnią Boga Ef. 3,16–19,
 • byśmy ufali Jezusowi bez zastrzeżeń, bez względu na okoliczności i sytuacje,

Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie Ten, który nadchodzi, i nie będzie zwlekał. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. Hebr. 10,37–38

 • abyśmy w miłości i odwadze nieśli Dobrą Nowinę, głosząc zbawienie i wolność przez moc krzyża Jezusa Chrystusa,
 • byśmy pełni Ducha Świętego kładli ręce na chorych i modlili się o uzdrowienie,
 • byśmy w pokorze i uniżeniu nieśli wolność tym, którzy żyją w niewoli,
 • byśmy w tych dziwnych czasach nieśli nadzieję, prawdę Słowa Bożego i świadectwo naszego nawrócenia i jego owoców.

Jednak oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa. Nie pokochali też swego życia na tyle, by cofnąć się w obliczu śmierci. Obj. 12,11

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ef. 4,5–6

 1. Módlmy się o młode pokolenie Polaków, aby Bóg „zagarnął” ich w swoje ramiona, aby poznali miłość Ojca i przyjęli zbawienie Chrystusa, by stali się gwałtownikami dla Królestwa Bożego.
 2. Módlmy się o mądre, odpowiedzialne i prawe przywództwo w Polsce. Wstawiajmy się za rządzącymi, aby Bóg uwolnił ich od lęków i uprzedzeń, by wyrwał ich z sieci powiązań i wspólnych interesów. Nadal módlmy się, aby Bóg dał nam ludzi jak Józef i Daniel we władzach naszego kraju.
 3. Prośmy Boga, aby otworzył drzwi i wysłał ewangelistów do środowisk politycznych w Polsce.
 4. Módlmy się, aby Bóg ochronił nas przed złymi decyzjami i ustawami rządu, przed tym co może kierować kraj w złą stronę.

Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego… Mat. 6,13

 1. Módlmy się o niezależne sądownictwo w Polsce, o ochronę dla sędziów, którzy decydują się zachować wierność zasadom praworządnego orzekania. Wołajmy do Pana, aby przez Parlament nie przeszły żadne ustawy degradujące system sprawiedliwości, a szczególnie projektowane przepisy umożliwiające wymianę sędziów.
 2. Módlmy się o odwagę i mądrość w działaniu prokuratury, a szczególnie o ochronę dla prokuratorów, którzy decydują się zachowywać niezależność.
 3. Módlmy się o media w Polsce niezależne od wpływów politycznych.
 4. Prośmy Boga, aby przedsiębiorcy zdołali utrzymać swoją działalność i zatrudnienie przez czas kryzysu, aby otrzymali wszelką pomoc finansową w ramach systemu pomocowego.
 5. Módlmy się o szczepienia przeciwko Covid19:
  • aby rząd zakupił właściwą ilość odpowiednich szczepionek,
  • aby proces szczepień został sprawnie zorganizowany,
  • aby zostały uspokojone lęki osób obawiających się szczepień przez dobrze przekazaną, rzetelną informację na temat szczepionek.
 1. Dziękujmy Bogu za ochronę Polski.

MODLITWA O IZRAEL

Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jerozolimę nie spocznę, dopóki jak blask nie wzejdzie jej sprawiedliwość i jak pochodnia nie zapłonie jej zbawienie. Narody ujrzą twoją sprawiedliwość, a wszyscy królowie twą chwałę i nazwą cię nowym imieniem – takim, które Pan ustali. Iz. 62,1–2

 1. Dziękujmy Bogu za Izrael, za Jego ochronę i błogosławieństwo. Dziękujmy, że Bóg sprowadza swoje dzieci, z różnych stron ziemi do Izraela!
 2. Módlmy się, aby Boże plany dla Izraela wypełniły się w Jego czasie. Aby naród izraelski przyjął zbawienie, uznał Jezusa Chrystusa za swego Mesjasza i Wybawiciela.
 3. Wołajmy o pokój dla Jerozolimy!

MODLITWA O BIAŁORUŚ

Nadal módlmy się o Białoruś, aby wypełniły się Boże plany dla tego narodu. Wstawiajmy się za Kościołem, aby powstał w autorytecie i mocy Jezusa Chrystusa i zatrzymywał opresyjne działania prezydenta. Prośmy o przebudzenie, które przyniesie prawdziwą wolność Białorusi.