POLSKA 24 – SIERPIEŃ 2022 r.

JESTEM PANEM, KTÓRY SŁYSZY TYCH, KTÓRZY CZCZĄ MOJE IMIĘ

Inaczej rozmawiali bojący się PANA, każdy ze swoim bliźnim. Pan zaś to usłyszał i odnotował w zwoju pamiętnika, w związku z tymi, którzy żyją w bojaźni Pana i poważają Jego imię. Mal. 3,16

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i cierpliwości. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Przede wszystkim jednak kierujcie się miłością, która jest spójnią doskonałości. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno Ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie zapominajcie też o wdzięczności. Niech was przepełnia Słowo Chrystusa. Kol. 3,12–16

Módlmy się o Kościół:

 • abyśmy traktowali innych lepiej niż oni nas,
 • byśmy pielęgnowali właściwe nastawienie do innych ludzi, usuwali wszelki sceptycyzm,
 • abyśmy przemieniali swoje myśli przez Słowo Boże, ufając bardziej temu co mówi Bóg niż temu co widzą oczy i co „mówią” nam uczucia,
 • by wdzięczność dla Boga i ludzi stała się nawykiem w naszym życiu,
 • byśmy postępowali jako osoby wolne, słudzy Boga, angażując się w życie Kościoła i w życie społeczne,
 • abyśmy pozyskiwali dla Królestwa Jezusa tych, których zawiodła tradycja, kultura i religia, którzy nie znają zbawienia z łaski.

MODLITWA O POLSKĘ

Prośmy Boga, aby zawrócił do Siebie cały naród i zdjął zasłony z naszych oczu! Aby Chrystus uwolnił nas z więzień ciemności i beznadziei. (II Kor. 3,16)

 1. Módlmy się o naród:
  • byśmy nie ulegali manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym, których celem jest nakłonienie nas do bezmyślnego przyjmowania kłamstw, zgody na podziały, ulegania postawom nienawiści, zazdrości, niechęci, pogardy jednych do drugich,
  • abyśmy potrafili odróżnić prawdę od fałszu i demaskowali każdy fałszywy autorytet,
  • abyśmy nie dawali zgody na niewłaściwe decyzje w zarządzaniu budżetem kraju, poprzez blokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę ,
  • byśmy nie ulegali ani manipulacji ze strony przywódców politycznych, ani lękom, ale umieli odważnie trzymać się wartości Bożego Królestwa,
  • aby Bóg otworzył nam oczy i pokazał prawdę o „gospodarzach” naszego kraju,
  • by słowa: prawo i sprawiedliwość odzyskały w naszym kraju swoje prawdziwe znaczenie.
 1. Nie przestawajmy modlić się o usunięcie z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą.
 2. Wstawiajmy się:
  • o dobrostan kraju,
  • o niezależne sądownictwo,
  • spadek inflacji,
  • zabezpieczenie energetyczne kraju,
  • właściwą pomoc rządu tam, gdzie podwyżki cen prądu, gazu i paliw paraliżują działalność,
  • przepisy korzystne dla rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli,
  • dobry deszcz dla uzupełnienia zasobów wody.
 1. Bezustannie dziękujmy Bogu za pokój i prośmy GO o ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi.

Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, stróż czuwa niepotrzebnie. Ps. 127,1

MODLITWA O IZRAEL

Za wasz wstyd odpłacę wam podwójnie, za zniewagi cieszyć się będziecie swym działem. Tak! W swojej ziemi posiądą dwukrotnie więcej, a ich udziałem będzie wieczna radość! Iz. 61,7

Dziękujmy Bogu za Izrael i za Jego plany wobec tego narodu! Módlmy się o nich:

 • aby przyszedł czas odnowy, czas poznania Mesjasza – Jezusa Chrystusa,
 • aby Bóg błogosławił ich pokojem, dobrobytem i wszelkim powodzeniem,
 • prośmy o siły fizyczne, ochronę podczas podróży i dobre przyjęcie w Izraelu dla wszystkich Żydów powracających do swojej ziemi.

MODLITWA O UKRAINĘ I ROSJĘ

 1. Modląc się za Ukrainę dziękujmy Bogu:
  • że wyznaczył kres tej wojny, koniec żniwa śmierci i zniszczenia!
  • za Jego błogosławieństwo dla całego narodu: żywność, dach nad głową, powrót do normalnej działalności gospodarczej, zaopatrzenie w energię i paliwa.
 1. Prośmy Boga:
  • aby wciąż napełniał naród ukraiński wiarą w zwycięstwo i nadzieją na szczęśliwą przyszłość,
  • by światowi przywódcy mocno i skutecznie wspierali Ukrainę w wyparciu Rosjan z okupowanych ziem ukraińskich,
  • o ochronę portów i statków, o bezpieczny transport zboża z Ukrainy do miejsc docelowych,
  • o uleczenie serc ludzi dotkniętych traumą przeżyć wojennych,
  • o przeżycie i powrót do Ukrainy tych, którzy wbrew swej woli zostali wywiezieni do Rosji,
  • o jedność Kościoła w Ukrainie, o przebudzenie dla całego narodu,
  • o mądrość i ochronę dla Prezydenta i Rządu Ukrainy.
 1. Módlmy się o Rosję:
  • by Bóg powstrzymał Putina w jego chęci zniszczenia narodu ukraińskiego,
  • by Putin nie użył broni jądrowej,
  • aby nie doszło do eskalacji wojny na inne kraje i regiony,
  • aby naród rosyjski poznał prawdę o wojnie w Ukrainie i uwierzył w nią,
  • by Kościół w Rosji stanął po stronie prawdy.