POLSKA 24 – PAŹDZIERNIK 2023 r.

JESTEM BOGIEM, KTÓRY CZYNI CUDA

Dokonam cudów na niebie, wysoko, a także znaków na ziemi, nisko – krew i ogień oraz kłęby dymu!  Dz. 2,19

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Wiara jest podstawa spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei; przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. Hebr. 11,1

Módlmy się:

 • by Kościół uświęcał swoje życie, odrzucał wszelkie kłamstwa, modlił się i podejmował słuszne decyzje, dzięki wartościom i przekonaniom pochodzącym z Bożego Słowa,

Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Hebr. 12,12–13

 • by Kościół posiadł rozumne serca, by Duch Święty pokazywał nam co w naszych sercach uległo skrzywieniu i zepsuciu i z pomocą Ducha Świętego szybko dokonywać korekty,

Szczęśliwy człowiek, który posiadł mądrość, który nabył zdolności myślenia, bo mądrość niesie korzyść większą niż srebro, a jej zdobycie – przewyższa wartość złota. Przyp. 2,13–14

Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia! Przyp. 4,23

 • aby Bóg pobudził Kościół do wzięcia odpowiedzialności za Polskę poprzez udział w wyborach i dał Kościołowi mądrość wyboru, wskazując w życiu osób, które ubiegają się o władzę, rodzaj owoców jakie przyniosła ich dotychczasowa działalność.

Podobnie każde dobre drzewo wydaje dorodne owoce, a drzewo zepsute – owoc bez wartości. (…) Rozpoznacie ich zatem po ich owocach. Mat. 7,17.20

MODLITWA O POLSKĘ

Boże Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa prosimy Cię o łaskę jedności dla Polski. Nie prosimy Cię ze względu na naszą sprawiedliwość, ale ze względu na Twoje miłosierdzie.

 1. Przebaczmy politykom wszystkie ich przewinienia, przeprośmy Boga za osąd nad nimi (osąd nad ludźmi należy do Boga) i stańmy do modlitwy o przyszłość Polski.
 2. Wstawiajmy się za naszym krajem:
  • ogłaszajmy Boży plan dla Polski: Polska krajem jedności!
  • prośmy Boga o dobrych gospodarzy dla kraju, ludzi prawych, z Bożą wizją, którzy zjednoczą naród,
  • prośmy, aby Bóg uleczył nasze serca i umysły z demonicznej infekcji kłamstwa i nienawiści,
  • prośmy, aby Duch Święty przynosił życie i pokój do każdego miejsca, gdzie panują chaos i zamieszanie,
  • módlmy się, aby w trakcie kampanii wyborczej i po niej, nie doszło do zamieszek i rękoczynów,
  • prośmy Boga, aby z Jego inspiracji wszyscy uprawnieni do głosowania mieszkańcy Polski wzięli udział w wyborach, aby pokierowała nami Boża mądrość, szczególnie módlmy się o młode pokolenie, aby nie zostało zmanipulowane przez media społecznościowe,
  • módlmy się, aby Państwowa Komisja Wyborcza stała na straży prawa i nie dopuściła do jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie i po wyborach.
 1. Dziękujmy Bogu za pokój i ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Bo Ja, PAN, jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraela, jestem twym wybawcą.  Iz. 43,3

Błogosławmy Izrael:

 • modląc się, by doświadczył spotkania z Mesjaszem,
 • prosząc Boga o pokój i bezpieczeństwo granic Izraela,
 • modląc się, aby cały polski Kościół doszedł do pełnego zrozumienia, jak ważną rolę powinien odgrywać Izrael w życiu wspólnot chrześcijańskich.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

Módlmy się:

 • o dobre rozwiązanie dla tranzytu zbóż i innych płodów rolnych z Ukrainy przez Polskę,
 • o silną pomoc militarną dla Ukrainy i wyparcie agresora z ich ziemi,
 • o zatrzymanie rakietowych ataków na ludność cywilną i infrastrukturę miast (gazownie, elektrownie, ciepłownie, elektrownia atomowa w Zaporożu),
 • by Białoruś nie przyłączyła się do inwazji na Ukrainę.

Lecz w tej niedoli zawezwałem Pana, zacząłem wołać do mojego Boga, a ON usłyszał ze swego przybytku, dotarł do Niego mój krzyk. Ps. 18,7