POLSKA 24 – PAŹDZIERNIK 2021 r.

JESTEM PEŁNIĄ WIELKOŚCI, MOCY, MAJESTATU, SŁAWY I CHWAŁY!

Do Ciebie, Panie, należy wielkość i moc. Twój jest majestat, sława i dostojeństwo.
Tak, wszystko na niebie i ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Panie, należy władza.
Ty jako głowa jesteś ponad wszystkim. I Kron. 29,11

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się o ogień Bożej obecności:
  • który obnaża wszystko, co nie jest święte i osądza wszelkie zło: pychę, niewłaściwe motywacje, ukryte grzechy, płytkość relacji z NIM,
  • który wzbudza świętą i pełną czci bojaźń Boga i Jego sądu,
  • który zradza prawdziwą pokorę, głębokie, biblijne nawrócenie i prawdziwą wiarę w Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela, jedyną odpowiedź na wszystko,
  • który sprawia, że Chrystus zajmuje właściwe miejsce w naszych sercach i w Kościele.

Nasz Bóg bowiem jest ogniem, który może strawić wszystko. Hebr. 12,29

 1. Módlmy się, aby Kościół wszedł w przymierze oparte na Jego obietnicy zawartej w II Kron. 7,14, aby z wiarą i posłuszeństwem wypełnił warunki przymierza oczekując jak wierny przymierzu Bóg „wysłucha z nieba” i odpowiada na wołanie:

…a mój lud, nad którym wzywane jest moje imię, ukorzy się, ludzie zaczną modlić się, szukać mojej woli i zawrócą ze swoich błędnych dróg, to Ja wysłucham ich z nieba, odpuszczę ich grzech i uzdrowię ich ziemię.

 1. Módlmy się, by wzrosła miłość i determinacja Kościoła do stawania przed Bożym obliczem w żarliwej modlitwie wstawienniczej o kraj, o przebudzenie dla całego pokolenia, o potężne tornado Ducha Świętego!

Właśnie to jest przebudzenie z nieba – kiedy ludzie w mieście boją się mówić bezbożnie w obawie, że spadnie na nich Boży sąd! Kiedy grzesznicy, świadomi ognia Bożej obecności, drżą na ulicach i we łzach błagają o miłosierdzie! Kiedy bez żadnego ludzkiego nagłaśniania Duch Święty dotyka całych miast nadprzyrodzoną mocą i trzyma ludzi w silnym uścisku przekonania o grzechu. Kiedy każda lada staje się amboną, każde serce – ołtarzem, a każdy dom – świątynią, ludzie zaś z czcią i bojaźnią poruszają się w Bożej obecności – TO JEST PRZEBUDZENIE. (Cytat z historii przebudzenia na Hebrydach w 1949r. Ogień Bożej Obecności, Murphy i Adams)

Gdyż widzenie wciąż czeka na czas oznaczony, lecz wypełni się przy końcu – nie zawiedzie. Choćby się spóźniało, nie przestawaj czekać, gdyż spełni się na pewno i niezwłocznie. Hab. 2,3

 1. POKOLENIE MŁODYCH. Módlmy się, aby ogień Bożej obecności i świętości ogarnął całe młode pokolenie:
  • aby było „przesiąknięte Bogiem”,
  • aby Duch Pana przyniósł mu życiodajne objawienie Chrystusa, bojaźń i prawdziwą pokutę,
  • by było całkowicie oddane Jezusowi, ze świeżą wizją, nadzieją i wiarą, która przenosi góry,
  • by to pokolenie było gotowe spełnić każdy warunek wymieniony w Biblii, aby doczekać się obietnicy Ojca,
  • by trwało nieprzerwanie, jednomyślnie w modlitwie i działaniu dla Królestwa,
  • aby bez przeszkód i z radością korzystało z nauki w szkołach i na uczelniach i dojrzewało na chwałę dla Pana.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o nasz kraj:
  • byśmy byli narodem pełnym szacunku, akceptującym różnorodność, mówiącym pozytywne słowa, dążącym do zgody i pojednania,
  • abyśmy błogosławili rządzących, ale nie mieli zgody na kłamstwo, korupcję, nepotyzm, autorytaryzm.
 1. Wstawiajmy się przed Bożym tronem za sprawami ważnymi dla Polski:
  • o szczególną mądrość i rozwagę do rozwiązania konfliktu z Czechami o kopalnię Turów,
  • o roztropność i właściwą strategię działania w zabezpieczaniu naszej wschodniej granicy,
  • o dobre relacje z UE i USA,
  • o respektowanie przez rządzących konstytucji,
  • o przywrócenie niezależnego sądownictwa i wolne media,
  • o przestrzeganie przez rządzących prawa obywateli do wolności i demokracji,
  • o usuwanie z miejsc władzy ludzi szkodzących Polsce, siejących nienawiść i podziały, żądnych władzy i pieniędzy,
  • o właściwe rozwiązanie kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią,
  • szczególnie prośmy o ochronę naszych granic przed atakiem Rosji z morza i lądu, także w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego,
  • o przenikanie Królestwa Bożego do wszystkich sfer życia publicznego.

MODLITWA O IZRAEL

Szukajcie Pana i Jego mocy, szukajcie Jego bliskości nieprzerwanie! Wspominajcie cuda, których dokonał, Jego znaki i Jego rozstrzygnięcia. Potomkowie Jego sługi Izraela, synowie Jakuba, Jego wybrani, On jest Panem, naszym Bogiem, Jego rozstrzygnięć jest pełna cała ziemia!  Wspominajcie wciąż Jego przymierze – Jego Słowo dla tysiąca pokoleń – przymierze, które zawarł On z Abrahamem, Jego przysięgę złożoną Izaakowi. On uczynił z niej ustawę dla Jakuba, wieczne przymierze dla całego Izraela… I Kron. 16,11–17

Wstawiajmy się za Izraelem:

 • o wybawienie w Jezusie Chrystusie, o odnalezienie w NIM drogi, prawdy i życia,
 • o prowadzenie i mądrość dla rządu Izraela,
 • o pokój dla Jerozolimy,
 • o zażegnanie konfliktu między Polską i Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I AFGANISTAN

 1. Módlmy się o Bożą interwencję na Białorusi:
  • o zatrzymanie Aleksandra Łukaszenki w wykorzystywaniu uchodźców w działaniach przeciwko  Polsce i UE,
  • o zatrzymanie represji, wolność dla dziennikarzy, opozycjonistów, działaczy polskiego pochodzenia,
  • o powstrzymanie działań Rosji prowadzących do włączenia  Białorusi do swojego państwa,
  • o niebiańską pomoc dla Kościoła w walce z siłami ciemności.
 1. Nadal módlmy się o chrześcijan w Afganistanie, o ich ochronę i zachowanie życia pod rządami talibów.