POLSKA 24 – PAŹDZIERNIK 2020 r.

JESTEM TYM, KTÓRY WIDZI RÓWNOCZEŚNIE POCZĄTEK I KONIEC

Od początku ogłaszam to, co będzie, i od dawna to, co się jeszcze nie stało. Wypowiadam słowa i mój plan się ostaje, i spełniam każde moje pragnienie. Iz. 46,10

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Wstawiajmy się za całym Kościołem w Polsce:
  • by Kościół tak jak Jezus żył Ewangelią pełną czystości i mocy,
  • by Kościół wzrastał w wierze przez osobiste spotkania ze swoim Bogiem, napełnianie się Jego Duchem i wprowadzanie w czyn tego, w co wierzy,
  • by Kościół miał autentyczne współczucie dla zgubionych i determinację by ich ratować od piekła,

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan 3,16

  • aby dla nowonarodzonych chrześcijan nie było rzeczy niemożliwych, by wielka wiara w Jego moc prowadziła nas do zdolności uzdrawiania wszystkich chorób, a szczególnie nowotworów i covid, do odzyskiwania wszystkiego, co zostało utracone,

Ręczę i zapewniam, kto wierzy we Mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich Ja dokonuję, i dokona większych niż te, gdyż Ja idę do Ojca. I o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, tego dokonam, aby Ojciec był uwielbiony w Synu – jeśli o coś mnie poprosicie w moim imieniu, spełnię to. Jan 14,12–14

  • by Kościół rozumiał, że Boża Eklezja to zgromadzenie nowonarodzonych wyznawców Chrystusa, że Kościół jest wszędzie tam, gdzie są ludzie Chrystusa,
  • módlmy się o jedność Kościoła i jego wpływ na codzienne życie całego narodu.

Dokładajcie starań, by zachować jedność Ducha w spójni pokoju – jedno ciało i jeden Duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ef. 4,3–6

 1. POLSKI DZIEŃ MODLITWY – 11 listopada br., spotkanie na modlitwę w Warszawie od 20:00 do 2:00. Módlmy się:
  • by na to spotkanie przybyli synowie i córki Boga z każdego zakątka Polski, aby ze stolicy popłynęła chwała, cześć i uwielbienie dla naszego Boga,
  • by ON sam spotkał się ze swoimi dziećmi, by każdy doświadczył JEGO nadzwyczajnej obecności,
  • by w tym dniu, w wielu miejscach w Polsce chrześcijanie spotkali się, uwielbiali Boga i zanosili do Niego modlitwy, by doświadczali Jego cudownej bliskości.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszamy, że nasz kraj zapłonie przebudzeniem!

 1. W imieniu Jezusa ogłaszajmy, że moc Boża niszczy wszelkie warownie przeciwnika w Sejmie, Rządzie i Pałacu Prezydenckim – ideologię piekła, opresję, pożądanie władzy, bałwochwalstwo, chciwość i demoniczne myślenie.
 2. Nadal módlmy się o szczególną ochronę szkół i przedszkoli przed planem wroga (szczególnie przed epidemią), o normalne funkcjonowanie dzieci i nauczycieli.
 3. Błogosławmy służbę zdrowia i módlmy się:
  • o mądrość w zarządzaniu całym systemem, o nowe – korzystne dla wszystkich – rozwiązania, o nowe kadry,
  • o dostęp do lekarzy i przychodni, zakończenie telefonicznych diagnoz lekarskich.
 1. Módlmy się o nasz system sądownictwa, aby był wolny od politycznych wpływów.
 2. Nadal módlmy się o szczególną mądrość dla rządzących w sprawie Białorusi.
 3. Przynośmy pod Bożą ochronę nasze granice.
 4. Wciąż prośmy Boga, aby wzbudzał w naszym kraju ludzi czyniących pokój i pojednanie we wszystkich obszarach życia społecznego.

MODLITWA O IZRAEL

 1. Módlmy się, aby Izrael, poznał Mesjasza Jeszuę – by ludzie mieli z Nim osobiste spotkania, pokutowali z grzechów, brali nadzieję, życie i radość.
 2. Prośmy, aby w czasie Święta Namiotów działy się cuda i znaki, aby chorzy na covid byli uzdrawiani, aby uwolnieni zostali aniołowie, którzy działają na rzecz wypełnienia się proroczych obietnic dla Izraela.

MODLITWA O BIAŁORUŚ

Módlmy się:

 • o pokojowe rozwiązanie konfliktu na Białorusi i udaremnienie zbrojnej interwencji Rosji,
 • o zwycięstwo ruchów wolnościowych i demokracji, o uwolnienie więźniów politycznych,
 • o silny wpływ Kościoła.

MODLITWA O EUROPĘ

 1. Módlmy się, aby Kościół w Europie stanął w jedności i autorytecie Jezusa Chrystusa, aby ustanawiać Jego Królestwo, Jego prawa, Jego zasady, Jego ustawy.