POLSKA 24 – MARZEC 2024 r.

Głos woła na pustkowiu: uporządkujcie drogę PANA, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla naszego Boga! Doliny niech będą podniesione, góry i pagórki obniżone, to, co strome – wyprostowane, a co wyboiste – wyrównane! I wówczas objawi się chwała PANA i zobaczy to wszelkie ciało, ponieważ usta PANA tak postanowiły. Iz. 40,3–5

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Bogiem wiecznym jest PAN, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają PANU, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są zmęczeni. Iz. 40,28–31

Módlmy się:

 • by Bóg oczyszczał Kościół, „wytrząsał” to wszystko co stare i bezużyteczne, aby zrobić miejsce na manifestację swojej chwały,
 • by Kościół poddał swe życie modlitwie i praktycznie stosował Ewangelię, rezygnując z wszelkich wymówek, nie czekając na kolejne objawienia,

Bądźcie także wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jak. 1,22

Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Jak. 2,26

 • by chrześcijanie mieli głębokie korzenie w Słowie,
 • by Kościół rozkwitał, rozpoznawał możliwości, wszedł w nowy poziom objawienia, ponadnaturalną mądrość, nowy poziom autorytetu i mocy Bożej,

Następnie patrzę: Niebo. W niebie – otwarte drzwi! A głos, który usłyszałem na początku, przypominający dźwięk skierowanej do mnie trąby, zachęcił: Wstąp tutaj! Pokażę ci to, co musi stać się potem. Obj. 4,1

 • módlmy się o sieć nowych połączeń Kościoła w modlitwie i działaniu, aby wspólnie zebrać żniwo.

Tak bowiem polecił nam Pan: Ustanowiłem cię światłem dla narodów, abyś niósł zbawienie aż po krańce ziemi. Dz. 13,47

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy nad Polską wielkie żniwo!

 1. Dziękujmy Bogu:
  • za cały naród, za to, że Bóg uwalnia nas od nienawiści i podziałów,
  • za Boży plan dla Polski, za pokój i wolność, za ochronę granic,
  • za to, że Jego ręce prostują ścieżki naszego kraju.
 1. Dziękujmy za całe młode pokolenie i błagajmy Boga, aby wylał na nie swego Ducha, pociągnął do Chrystusa, oczyścił i uwolnił do prawdziwego życia.
 2. Dziękujmy Bogu za rząd, parlament, prezydenta i módlmy się, aby Bóg udzielił im mądrości i rozwagi, aby umieli ze sobą współpracować i właściwie zarządzać Polską.

… abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I Tym. 2,2–4

 1. Módlmy się o roztropność, skuteczność i prawość w działaniach każdego z ministerstw.
 2. Módlmy się o Boże rozwiązania dla trudnych i ważnych problemów:
  • aby rolnictwo było opłacalne i konkurencyjne,
  • o zatrzymanie wszelkich rosyjskich wpływów w zakresie dezinformacji i destabilizacji,
  • o skuteczną ochronę sfery cybernetycznej,
  • o przywrócenie ładu i porządku prawnego w państwie,
  • o skuteczne działania w obszarze bezpieczeństwa Polski.
 1. Prośmy Boga o ochronę naszych granic, o unicestwienie wszelkich planów inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.
 2. Módlmy się przeciwko wzrostowi poparcia dla islamu w naszym kraju.
 3. Módlmy się przeciwko antysemityzmowi.

MODLITWA O IZRAEL

Błogosławiony człowiek, który polega na Panu, i Pan jest jego ufnością! Jer.17,7

Wstawiajmy się za Izraelem:

 • by Mesjasz Jezus Chrystus stał się ich Zbawicielem i ufnością,
 • o cudowne uzdrowienia fizyczne i psychiczne ludzi dotkniętych wojną w Gazie,
 • o nadzieję, pocieszenie, uleczenie serc i przekonanie, że Izrael ma przyjaciół i nie jest sam,
 • o ochronę armii, szczególnie na północy kraju, koniec wojny, zwycięstwo nad Hamasem, o powstrzymanie eskalacji działań wojennych w regionie,
 • o powrót wszystkich zakładników,
 • o mądrość dla Knesetu w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • o pokój dla Jerozolimy,
 • o dobrostan całej sfery gospodarczej Izraela,
 • o przychylność polskich władz dla Izraela i powołanie ambasadora Polski w Izraelu.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

 1. Módlmy się do Boga, aby wbrew fizycznym możliwościom armii ukraińskiej dał jej zwycięstwo nad armią rosyjską i położył kres wojnie.
 2. Prośmy Boga:
  • aby otworzył oczy narodom i pobudził je do pomocy Ukrainie, szczególnie prośmy o wsparcie ze strony USA,
  • o ochronę, zaopatrzenie, skuteczną strategię, nowe siły i nadzieje dla armii ukraińskiej,
  • o ochronę ludności cywilnej i infrastruktury przed nalotami bombowymi,
  • o niezgodę na wojnę ze strony narodu rosyjskiego,
  • o nieskuteczność działań armii rosyjskiej, dezercję i zamieszanie w jej szeregach.

Jedynie dzięki Bogu będzie nas stać na odwagę, to On podepcze naszych nieprzyjaciół. Ps. 60,14