POLSKA 24 – MARZEC 2023 r.

A ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali,
przemija bowiem kształt tego świata. I Kor. 7,31

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się o Kościół:
  • aby członkowie ciała Chrystusa poczuli potrzebę przeorientowania swoich priorytetów, aby troska o sprawy tego świata została zastąpiona potrzebą głębszego poznawania Boga, Jego planów i celów, które zostały zapisane w Słowie,
  • aby relacja z Duchem Świętym wzbudzała w nas pragnienie uwielbiania Go, całkowitego przylgnięcia do Niego, odnalezienia pierwszej miłości,

Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Obj. 2,4–5

  • abyśmy zatęsknili za górą Syjon, która wg Biblii jest miejscem Bożej obecności; w tym czasie ona jest ważna jako miejsce, Pan chce byśmy odwiedzili Go tam, spotkali, uwielbili i doświadczyli Jego Obecności;. byśmy zatęsknili za tym miejscem, aby nic innego nie liczyło się w służbie. (takie przekonanie w ostatnim czasie otrzymało kilku proroczych wystawienników)

Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego, pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz! Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą: Wróg wszystko spustoszył w świątyni! Ps. 74,2–3

 1. Wołajmy, aby cały Kościół został rozpalony pasją do głoszenia ewangelii, abyśmy nie zwracali uwagi na podziały denominacyjne i chcieli uczestniczyć we wszystkich inicjatywach ewangelizacyjnych.
 2. Prośmy, aby Bóg dał nam więcej światła w sprawie prowadzenia walki w świecie duchowym, a także odwagi do sprzeciwiania się wszelkim demonicznym przejawom zła.

Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Ef. 6,11–12

MODLITWA O POLSKĘ

Prośmy Boga, aby zawrócił do Siebie cały naród i zdjął zasłony z naszych oczu!  Aby Chrystus uwolnił nas z więzień ciemności i beznadziei. II Kor. 3,16

 1. Módlmy się o nasz naród:
  • byśmy nie ulegali manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym, których celem jest nakłonienie nas do bezmyślnego przyjmowania kłamstw, zgody na podziały i uleganie postawom nienawiści, zazdrości, niechęci, pogardy jednych dla drugich,
  • aby pomimo wzrastającej inflacji i trudności gospodarczych, nasze społeczeństwo wytrwało w mądrym i cierpliwym pomaganiu uchodźcom z Ukrainy,
  • abyśmy jako naród znaleźli właściwe sposoby na wyrażenie niezadowolenia z rujnujących Polskę decyzji w zarządzaniu budżetem kraju, szczególnie poprzez blokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę.
 1. Nie przestawajmy modlić się o usunięcie z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą.
 2. Wstawiajmy się:
  • o poprawę sytuacji gospodarczej kraju i spadek inflacji,
  • o uzdrowienie stanu sądownictwa, w tym Trybunału Konstytucyjnego,
  • o radykalną poprawę w państwowych służbach dbających o bezpieczeństwo kraju (policja, służba graniczna, służby specjalne), które borykają się z bardzo dużym odpływem wykwalifikowanych kadr, co powoduje – w przypadku nowych kandydatów – obniżanie wymogów i skutkuje niższymi zdolnościami do pełnienia służby,
  • o poprawę sytuacji przedsiębiorców i nowych firm, szczególnie w północnej i wschodniej części Polski, gdzie brakuje dobrze płatnych miejsc pracy, rozwija się szara strefa, a młodzi ludzie coraz częściej wyjeżdżają za granicę.
 1. Bezustannie dziękujmy Bogu za pokój i prośmy Go o ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

Dziękujmy Bogu za Izrael i za Jego plany wobec tego narodu! Módlmy się o nich:

 • aby przyszedł czas odnowy, czas poznania Mesjasza – Jezusa Chrystusa,
 • aby Bóg błogosławił ich pokojem, dobrobytem i wszelkim powodzeniem,
 • o mądrość dla społeczeństwa izraelskiego oraz władz Izraela, aby doszli do porozumienia w ostrym konflikcie wokół planowanych reform w wymiarze sprawiedliwości.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

 1. Módlmy się o naszych sąsiadów – Ukrainę, ale nie z pozycji strachu, lecz wiary i Słowa. Wołajmy, aby Ukraińcy nie poddali swoich serc nienawiści do Rosji, aby byli gotowi przebaczyć, kiedy zakończy się wojna.
 2. Módlmy się o Bożą ingerencję i zatrzymanie działań wojennych. Wstawiajmy się do Boga, aby Ukraina pozostała wolnym, suwerennym krajem.
 3. Módlmy się, aby Polska i inne narody dostarczyły Ukrainie potrzebną ilość sprzętu wojskowego, tak aby mogła ona skutecznie odeprzeć atak Rosji.
 4. Ogłaszajmy Boży sąd i upadek nad nieprawością, która się usadowiła we władzach Rosji!
 5. Módlmy się o przywódców Białorusi, aby nie ulegli presji Putina w sprawie przyłączenia Białorusi do Rosji.