POLSKA 24 – MAJ 2018 r.

Śpiewaj Panu cała ziemio, głoście dzień w dzień dobrą wieść o jego zbawieniu! Rozpowiadajcie wśród narodów o chwale jego, wśród wszystkich ludów o cudach jego. Gdyż wielki jest Pan i wielkiej godzien chwały… Chwała i zacność są przed Nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu, rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia jego…   I Kron. 16,23-29

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się o Kościół, abyśmy otrzymali głębokie objawienie, że wszystko – także przebudzenie – rozpoczyna się od indywidualnego szukania Boga, doświadczania GO i wierności w wykonywaniu każdego słowa, które od NIEGO przychodzi.
 2. Módlmy się, aby szukanie Boga i nawiązywanie z NIM relacji, a nie oczekiwanie od Niego darów, stało się najgłębszą potrzebą każdego z nas.

Pan spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Ps. 14,2
Idź – zachęciło mnie serce – Szukaj Jego oblicza! Twojego oblicza szukam zatem, Panie. Ps. 27,8

 1. Módlmy się, aby Kościół w Polsce zapragnął z całego serca odnowienia pierwszej miłości do Jezusa, aby podjął walkę w modlitwie o odnowienie miłości tam, gdzie ona osłabła lub zgasła.

Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz.  Obj. 2,4-5

 1. Módlmy się, aby Duch Święty przyszedł do Kościoła z objawieniem, jak wypełniać Słowo Boże poprzez odwrócenie się od wszelkiej krytyki, osądu i obmawiania braci i sióstr. Prośmy, aby do Kościoła przyszła głęboka świadomość, że uczestniczenie w tych rzeczach jest udziałem w czarach.

Przestańcie na siebie nawzajem narzekać, bracia! Nie narażajcie się na sąd. Bo oto Sędzia stanął u drzwi. Jak. 5:9

 1. Nadal módlmy się, aby Bóg nauczył przywódców Kościoła współdziałania z NIM w budowaniu Kościoła na fundamencie apostołów i proroków.

Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu.  Ef. 2,20-21

 1. Módlmy się o pastorów i innych przywódców Kościoła, aby chcieli nawiązywać i utrzymywać bliskie więzi między sobą. Ogłaszajmy nad nimi życie, błogosławieństwo i łaskę do wykonania woli Bożej.
 2. Dziękujmy Bogu za Izrael i módlmy się o przychylność Polaków dla narodu żydowskiego. Prośmy Boga, aby wylał swego Ducha zachęty i dotknął wielu serc, byśmy jako naród poprzez udział w poniższych wydarzeniach wyrażali publicznie swą solidarność z Izraelem i sprzeciw wobec wszelkich form antysemityzmu:
 • 6 maja Marsz dla Izraela we Wrocławiu, świętowanie 70 rocznicy istnienia współczesnego Izraela,
 • 13-15 maja Marsz Narodów „Od Zagłady do nowego życia” w Jerozolimie,
 • prośmy naszego Ojca w Niebie, aby Jego łaska, przychylność i ochrona otaczały organizatorów i uczestników każdego marszu.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy nad naszym krajem, że miłosierdzie góruje nad sądem!

 1. Nadal módlmy się, aby Bóg obrócił w zwycięstwo i pojednanie sytuację powstałą wokół Ustawy o IPN. Prośmy o Boże prowadzenie dla wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę zarówno ze strony polskiej, jak i izraelskiej.
 2. Błogosławmy Premiera Mateusza Morawieckiego i Rząd, Prezydenta Andrzeja Dudę oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Módlmy się, aby Duch Święty dotykał ich i usuwał z ich myśli i serc wszystko, co jest przeciwne Bogu.

Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca.   Ps. 73,1

 1. Prośmy Boga, aby ujawnił oraz doprowadził do upadku lub delegalizacji wszelkie organizacje, które kultywują faszyzm, antysemityzm i nacjonalizm, który wywyższa własny naród i poniża inne narody.
 2. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla nadchodzących wyborów samorządowych:
 • o mądrość i rozwagę dla Państwowej Komisji Wyborczej, która przygotowuje infrastrukturę i organizację wyborów,
 • o zatrzymanie działalności rosyjskich hakerów i zablokowanie ich dostępu do infrastruktury informatycznej obsługującej wybory,
 • o wybór do samorządów prawych, mądrych ludzi; prośmy Boga, aby wypromował swoich synów i córki, którzy wniosą Boże standardy w miejsca władzy samorządowej.
  1. Módlmy się, aby Bóg nadal chronił życie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej bliskich, aby plany wroga wobec nich zostały zniweczone.

Pan jest ze mną, nie lękam się, cóż może mi uczynić człowiek? Pan jest ze mną jako pomocnik mój, ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich. Lepiej ufać Panu niż polegać na ludziach. Lepiej ufać Panu niż polegać na możnych.   Ps. 118,6-9

 1. Prośmy Boga, aby przyciągnął do siebie Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, by ten przyjął zbawienie od Jezusa Chrystusa i poznał swoje prawdziwe przeznaczenie i powołanie jako syna Bożego.

MODLITWA O UKRAINĘ I SYRIĘ

 1. Błogosławmy Ukrainę i módlmy się, aby wszelkie Boże plany wobec tego narodu wykonały się pośród nich.
 2. Módlmy się, aby w Polsce i na Ukrainie, zarówno w Kościołach, jak i wśród polityków pojawili się nowi ludzie, którzy będą nieśli i czynili dzieło pojednania między naszymi narodami.
 3. Módlmy się, aby niszczycielskie plany wroga w Syrii zostały zatrzymane przez moc Bożą. Módlmy się o wszelką pomoc dla prześladowanych chrześcijan.

MODLITWA O IZRAEL

 1. Wciąż módlmy się o zwycięstwo pojednania między Izraelem i Polską.
 2. Prośmy Boga, aby zatrzymał wszelkie działania terrorystyczne Palestyńczyków, szczególnie ze strefy Gazy.
 3. Módlmy się o bezpieczeństwo i ochronę podczas wszelkich obchodów 70 rocznicy powstania współczesnego państwa Izrael.
 4. Módlmy się o Izrael:
 • aby Bóg Ojciec objawił wszystkim Żydom Mesjasza Jeszuę, ich Zbawiciela,
 • aby wierzący w Izraelu trwali przy Bogu, umacniali się w wierze i z mocą głosili Chrystusa.

Bo Ja, Pan jestem twoim Bogiem, Ja, Święty Izraelski, twoim wybawicielem…   Iz. 43,3