POLSKA 24 – LUTY 2024 r.

JESTEM SPRAWIEDLIWYM SĘDZIĄ WSZELKIEGO STWORZENIA

Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry zawtórują na wiwat, Pan bowiem idzie sądzić ziemię! On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Ps. 98,8–9

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Kto więc będzie mógł wstąpić na górę Pana? Kto będzie mógł stanąć w Jego świętym miejscu? Ten, kto ma niewinne dłonie oraz czyste serce, Kto w swoich pragnieniach nie goni za marnością i ten, kto nie składa przysiąg bez pokrycia. Takiemu człowiekowi PAN pobłogosławi, zapewni sprawiedliwość Bóg jego zbawienia. Takie też ma być pokolenie tych, którzy Go szukają, którzy pragną doświadczyć bliskości Boga Jakuba. Ps. 24,3–6

Módlmy się :

 • by Kościół świadomie otwierał się na działanie Ducha Świętego, w celu rozumienia i kreowania rzeczywistości dzięki Bożym objawieniom,

Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Boga. Rzym. 8,19

 • by Duch Święty wspierał nas w naszych modlitwach, pokazując nieograniczone możliwości Chrystusa i Jego plany dla ziemi,

Niech Twoje Królestwo nastanie i Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Mat. 6,10

 • by bliska, intymna relacja z Jezusem uwolniła Kościół od negatywnych i bezowocnych sposobów myślenia i postępowania, które stały się naszymi nawykami i tradycją,
 • aby Kościół umacniał się w wierze i nie pokładał nadziei w systemie tego świata, nie dał się ponieść konsumpcjonizmowi, był hojny w dziesięcinach i ofiarach ,
 • aby Kościół głosił prawdziwego Boga, który kocha, przebacza, odnawia, podnosi, koryguje, daje nadzieję.

Proście zatem Pana żniwa, aby przyśpieszył wyjście robotników na swoje żniwo. Mat. 9,38

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy potężne, Boże rozwiązania dla dobra Polski!

Oto prawda wykiełkuje z ziemi, z nieba wyjrzy sprawiedliwość, Pan otoczy nas swym dobrem i nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość wyruszy przed Nim i wytyczy drogę Jego krokom. Ps. 85,12–14

 1. Wstawiajmy się za całym narodem:
   • aby Bóg uwolnił nas od wszelkiej zemsty, niechęci, nienawiści i podziałów,
   • aby Duch Święty pociągnął do Jezusa Chrystusa młode pokolenie, wyrwał je z mocy przeciwnika, by diabelskie pułapki w mediach straciły swoją moc rażenia młodych ludzi,
   • by Jezus zwrócił serca rodziców ku dzieciom, a serca dzieci ku rodzicom. Mal. 3,24
 1. Błogosławmy rząd, parlament, prezydenta, i módlmy się o nich, aby mogli wypełnić to wszystko do czego zostali powołani.

Kto boi się Boga, znajdzie wyjście ze wszystkich zawiłości. Kazn. 7,18b

 1. Módlmy się:
  • o mądrość i Boże prowadzenie dla premiera D. Tuska i wszystkich ministrów, marszałka Sz. Hołowni i pozostałych marszałków, prezydenta A. Dudy, sejmu i senatu,

Troskę o sprawiedliwość i prawo Pan ceni bardziej niż ofiarę. Przyp. 21,3

Ja, mądrość, mieszkam z przezornością, dociekam motywów działania. Bojaźń Pana to nienawiść do zła! Nienawidzę pychy, wyniosłości, złych dróg życia i przewrotnych warg. U mnie rada, u mnie zdrowy rozsadek; ja mam rozum i u mnie jest moc! Dzięki mnie panują królowie, władcy stosują sprawiedliwość… Przyp. 8,12–15

  • o dobrą współpracę i zaufanie pomiędzy liderami tworzącymi rząd i członkami rządu,
  • o roztropność, skuteczność i prawość w działaniach każdego ministerstwa,
  • o dobrą współpracę między rządem a prezydentem,
  • o przywrócenie ładu i porządku prawnego w państwie, módlmy się o ministra A. Bodnara i wszystkich jego współpracowników,
  • o właściwy dobór kadry zarządzającej wojskiem i skuteczną współpracę w zakresie bezpieczeństwa Polski,
  • o osoby, które dzięki Duchowi Świętemu zainicjują działania wskazujące posłom, senatorom i pracownikom parlamentu drogę do Chrystusa.
 1. Bezustannie dziękujmy Bogu za ochronę naszych granic i prośmy Go, aby zatrzymał wszelkie plany inwazji militarnej, cybernetycznej i migracyjnej ze strony Rosji i Białorusi.
 2. Módlmy się przeciwko wzrostowi poparcia dla islamu w naszym kraju.
 3. Módlmy się przeciwko antysemityzmowi.

MODLITWA O IZRAEL

JA jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. Jan 10,9

Wstawiajmy się za Izraelem:

 • by zbawienie stało się udziałem całego narodu,
 • o ochronę armii szybkie zakończenie wojny i zwycięstwo nad Hamasem, o powstrzymanie eskalacji działań wojennych,
 • o powrót wszystkich zakładników,
 • o nadzieję, pocieszenie, uleczenie serc i przekonanie, że Izrael ma przyjaciół i nie jest sam,
 • o mądrość dla Knesetu w podejmowaniu strategicznych decyzji,
 • o pokój dla Jerozolimy,
 • o błogosławieństwo dla gospodarki Izraela,
 • o powołanie ambasadora Polski w Izraelu.

MODLITWA O UKRAINĘ I ROSJĘ

 1. Nadal prośmy Boga o koniec wojny w Ukrainie.
 2. Módlmy się:
  • aby kraje zachodu „obudziły się” i dostrzegły niebezpieczeństwo w strategii Putina, jego sojuszy i planów,
  • o wsparcie militarne dla Ukrainy z USA, Unii Europejskiej i innych narodów,
  • o nadzwyczajną ochronę, zaopatrzenie i skuteczną strategię dla armii ukraińskiej,
  • o ochronę ludności cywilnej i infrastruktury przed nalotami bombowymi,
  • o niezgodę na wojnę ze strony narodu rosyjskiego,
  • o nieskuteczność działań armii rosyjskiej, dezercję i zamieszanie w jej szeregach .
 1. Módlmy się, aby USA nadal skutecznie wspierały Ukrainę, bez względu na wynik wyborów prezydenckich.