POLSKA 24 – LUTY 2021 r.

JESTEM BOGIEM, KTÓRY ROZPRASZA STRACH I ZWĄTPIENIE

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak, ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości. Iz. 41,10

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Prośmy Boga, aby w tym czasie, każdy wierzący człowiek szukał JEGO samego. Sprawdzajmy, na czym budujemy, czy na Chrystusie, czy może na czymś innym? Bóg wzywa nas do nawró­cenia i zmiany.
 2. Módlmy się, aby Jezus pomógł nam powrócić do pierwszej miłości, byśmy byli w NIM zakochani, bo wtedy robimy dla Niego wszystko i przynosimy życie i światło w każde ciemne miejsce.

Lecz mam coś przeciwko tobie: Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się! Obj. 2,4–5

 1. Przepraszajmy Boga, że daliśmy się zwieść pokładając nadzieję w polityce, ekonomii, ekologii itp. Módlmy się, aby Kościół uwierzył, że jedno Słowo Boga zmienia wszystko, w każdej dziedzinie (np. wyjście z Egiptu). Jezus jest ten sam dzisiaj!

Jezus Chrystus wczoraj i DZIŚ – ten sam i na wieki. Hebr. 13,8

 1. Prośmy Boga, aby pomógł nam wyjść poza nasze wąskie, ograniczone myślenie, które blokuje Ducha Święty i zamyka nam dostęp do poszerzania Królestwa w sposób nieograniczony i owocny, abyśmy na co dzień umieli dostrzegać, co robi Ojciec i podłączali się do tego.
 2. Módlmy się o Kościół, aby potrafił się odnaleźć w tym dziwnym i trudnym okresie, aby nie ulegał lękom i presjom czasu pandemii, ale trwał przy Bogu i Jego Słowie tak, aby Jego głos nie był zagłuszony.

A ponieważ zachowałeś moje słowa o wytrwałości, Ja zachowam cię przed godziną próby, która nadejdzie na cały zamieszkały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Obj. 3,10

 1. Prośmy Boga, aby wprowadził Kościół w taki rodzaj uniżenia i pokuty identyfikacyjnej, jakich doświadczał Daniel, ponieważ Kościół jest kluczem dla narodu, a uniżenie jest kluczem do przebudzenia. II Kron. 7,13–14; Obj. 2–3

Mówisz: jestem bogaty. Wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Radzę ci: Nabądź u Mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u Mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać i przestał razić hańbą swej nagości. Kup też u Mnie maść i posmaruj nią swoje oczy – aby przejrzećObj. 3,17–18

MODLITWA O POLSKĘ

Niech słowa i czyny Kościoła staną się odpowiedzią na zagubienie ludzi!

Niech czyn potwierdza, że mówimy prawdę. I Jana 3,18

 1. Módlmy się, aby Bóg w swoich nieograniczonych możliwościach chronił ludzi przed depresją, beznadzieją, lękiem, samobójstwami, alkoholizmem, zwiedzeniem, zamieszaniem. Wstawiaj­my się do Boga za tymi, którzy tracą firmy, dorobek życia, pracę. Módlmy się o wszelką skuteczną pomoc dla tych osób.
 2. Módlmy się, by Królestwo Boże przenikało do wszystkich sfer życia publicznego.
 3. Walczmy w modlitwie o młode pokolenie, błagajmy, aby Bóg wylał na nich swojego Ducha, by osobiście poznali Chrystusa. Ogłaszajmy, że Bóg obraca w dobro to, co przeciwnik zamierzył jako zło dla młodego pokolenia.
 4. Módlmy się
  • o mądre i skuteczne inwestowanie pieniędzy przeznaczonych na psychiatrię dziecięcą,
  • o właściwą osobę na stanowisko rzecznika praw obywatelskich,
  • o mądre, odpowiedzialne i prawe przywództwo w Polsce, wolne od lęków, uprzedzeń, sieci powiązań i wspólnych interesów,
  • o ewangelistów wysłanych do środowisk politycznych w naszym kraju.
 1. Nadal módlmy się o niezależne sądownictwo, o ochronę dla sędziów, którzy decydują się zachować wierność zasadom praworządnego orzekania.
 2. Módlmy się o niezależne media.
 3. W dalszym ciągu módlmy się o ochronę naszych granic przed ingerencją Rosji.

MODLITWA O IZRAEL

Będą mówić: Jak żyje Pan, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, bo sprowadzę ich z powrotem do ich ziemi, do tej, którą dałem ich ojcom. Jer. 16,15

Módlmy się:

 • by Żydzi zwrócili swoje serca do Boga i na nowo pokochali Jego Słowo,
 • aby Kościół zaczął widzieć i rozumieć znaczenie Izraela,
 • aby Kościół rozumiał Boży plan powrotu narodu żydowskiego do ziemi Izraela i pomagał w realizacji tego planu.