POLSKA 24 – LUTY 2018 r.

Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg-Bóg Izraela, On – tak, on jedynie – dokonuje cudów! Niech będzie błogosławione na wieki Jego chwalebne imię i niech Jego chwała wypełnia całą ziemię ! Niech tak się stanie. O, niech tak się stanie!  Ps. 72,18-19

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się, abyśmy jako Kościół żyli w nieustannej świadomości, że urodziliśmy się, aby rządzić Bożym stworzeniem, ratować tych, którzy zmierzają do piekła i żeby wszędzie ustanawiać rządy Jezusa, zwiastując Ewangelię Królestwa.

A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Obj. 12,11

 1. Prośmy Boga, aby pokolenie rodziców i dziadków przekazywało dzieciom prawdziwą historię naszego narodu, aby w rodzinach zakładano fundament miłości do Boga, ludzi i kraju.
 2. Módlmy się o mądrość dla Kościoła, żebyśmy w Boży sposób zarządzali własnym życiem. Aby nie kontrolowały nas pieniądze, strach przed człowiekiem czy okoliczności.

Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania – i mądrość będzie mu dana.  Jak. 1,5

 1. Módlmy się, aby Kościół był znany z tego, że we właściwy sposób potrafi rozprawić się z konfliktami. Niech jedność w Duchu i prawdzie będzie widoczna dla wszystkich.
 2. Módlmy się o Marsz dla Izraela, zaplanowany na 6 maja br. we Wrocławiu, który ma być poparciem dla naszych braci w 70 rocznicę powstania państwa Izrael. Prośmy o przychylność władz miasta, poparcie i zaangażowanie przywódców i liderów kościoła, a także poruszenie serc ludzi w całej Polsce do udziału w marszu.
 3. Módlmy się o Konferencję „Fundamenty Kościoła – służba apostolska i prorocza”, która odbędzie się w Kaliszu 17 i 18 marca br. Prośmy Boga o namaszczenie dla Che Ahna, głównego usługującego, o nastawienie naszych serc do wzięcia tego, co Bóg w niebie przygotował dla nas w trakcie tego spotkania.

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Pan, twój Bóg, przebywa u ciebie, Waleczny, On wybawi!  Sof. 3,17

 1. Dziękujmy Bogu, że odpowiada na nasze modlitwy i ujawnia działania nacjonalistyczne i faszystowskie. Nadal prośmy, aby nastąpiła delegalizacja wszelkich grup o takim charakterze. Módlmy się także, aby rządzący jednoznacznie i zdecydowanie położyli temu kres.
 2. Módlmy się , aby Bóg chronił nas przed wszelkimi nadużyciami ze strony rządzących.
 3. Błogosławmy Premiera, Rząd, Prezydenta i Parlament, a także Jarosława Kaczyńskiego i o. Tadeusza Rydzyka, modląc się aby słuchali Bożych nakazów i stosowali się do Bożych praw:

Oznajmiono ci, człowieku, co jest dobre i czego Pan oczekuje od ciebie: tego byś stosował prawo, kochał łaskę i pokornie chodził z twoim Bogiem. Mich. 6,8

 1. Módlmy się o cały naród, aby Bóg zwrócił nasze serca w stronę miłości Bożej i Chrystusowej cierpliwości. II Tes. 3,5
 2. Dziękujmy Bogu, że On przygotowuje naszemu narodowi przywódcę o sercu sługi, człowieka prawego, który kocha Boga i ludzi.
 3. Nadal módlmy się o ochronę Polski przed planami ataku ze strony Rosji. Dziękujmy Bogu za pokój i prośmy Go, aby nigdy nie doszło do bratobójczych walk wewnątrz kraju.
 4. Błogosławmy Hannę Gronkiewicz – Waltz, Prezydent Warszawy, prośmy o Bożą ochronę dla niej i jej rodziny przed zemstą i odwetem.

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże ich serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Fil. 4,7

 1. Módlmy się o Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, aby wypełnił swoje powołanie i przeznaczenie.

Dobry jest Pan- ostoją jest w dniu ucisku, On zna tych, którzy Mu ufają. Nah. 1,7

MODLITWA O UKRAINĘ, BLISKI WSCHÓD I IZRAEL

 1. Nadal wstawiajmy się za Ukrainą, aby ustała wojna, a cały naród poznał swojego Zbawiciela.
 2. Ogłaszajmy wobec ISIS (Daesz): Pan jest mściwy względem swych wrogów, nieprzejednany względem swych nieprzyjaciół. Nah. 1,2 Prośmy Boga o rozpad ISIS, ale też o miłosierdzie i łaskę poznania Chrystusa dla jej członków.

Proście o pokój dla Jerozolimy, niech się poszczęści tym, którzy ciebie kochają! …Ze względu na dom Pana, naszego Boga, Pragnę szukać twojego dobra.  Ps. 122,6.9

 1. Módlmy się, aby Bóg sięgnął do korzeni tożsamości Izraela i objawił się jako ten, który przysłał Jeszuę Mesjasza. Aby naród izraelski zakochał się w Bożym Synu, Zbawicielu, który oddał za niego swoje życie.
 2. Dziękujmy Bogu, że osłania Izrael od jego wrogów i nadal prośmy o ochronę granic i bezpieczeństwo wewnątrz kraju.
 3. Módlmy się o młodych żołnierzy w armii izraelskiej, aby swój sens życia i nadzieję znaleźli w Jezusie Chrystusie. (Pan) jest lekarzem złamanych serc, jest tym, który opatruje ludzkie rany. 147,3
 4. Módlmy się o przygotowanie i realizację Marszu Narodów w maju 2018 r. w 70 rocznicę powstania państwa Izrael. Prośmy Boga, aby w tym marszu swoje poparcie wyraziło 1000 osób z Polski.