POLSKA 24 – LISTOPAD 2022 r.

Ale w tym wszystkim całkowicie zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Rzym. 8,37

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Ef. 5,15–16

Módlmy się o Kościół:

 • abyśmy otrzymali nową porcję ducha mądrości i objawienia dotyczącego znaczenia modlitwy w życiu każdego wierzącego, a także zachętę do praktykowania modlitwy w każdej wolnej chwili,
 • aby wzrastała w nas świadomość, że tylko relacja z Duchem Świętym może umocnić naszego ducha, duszę i ciało,

Czuwajcie i módlcie się, abyście nie weszli w próbę; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Mar. 14,38

Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem braci w świecie. I Piotra 5:8–9

 • abyśmy pilnowali własnego umysłu i nie pozwalali sobie na myśli niezgodne ze Słowem Bożym,
 • aby wzrastał w nas głód poznawania i studiowania Słowa Bożego,

A Pan na to: Dobrze widzisz, gdyż Ja czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Jer. 1,12

 • aby w Kościele wzrastało pragnienie bycia w jedności, szanowania braci i sióstr w ich podążaniu za Chrystusem,
 • aby Boże zgromadzenia coraz lepiej rozumiały, że współpraca wspólnot może przynieść Kościołowi rozwój i umocnienie.

A Bóg wytrwałości i pociechy, niech wam sprawi, abyście byli jednej myśli względem siebie na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi ustami chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, jak i Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Rzym. 15,5

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o nasz naród:
  • aby sytuacja gospodarcza i geopolityczna skłoniła wszystkich do szukania Boga,
  • byśmy nie ulegali manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym, których celem jest nakłonienie nas do bezmyślnego przyjmowania kłamstw, zgody na podziały i uleganie postawom nienawiści, zazdrości, niechęci, pogardy jednych dla drugich,
  • aby pomimo wzrastającej inflacji i trudności gospodarczych, nasze społeczeństwo wytrwało w mądrym i cierpliwym pomaganiu uchodźcom z Ukrainy,
  • abyśmy jako naród znaleźli właściwe sposoby na wyrażenie niezadowolenia z rujnujących Polskę decyzji w zarządzaniu budżetem kraju, szczególnie poprzez blokowanie pieniędzy z Unii Europejskiej na odbudowę,
 1. Nie przestawajmy modlić się o usunięcie z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą.
 2. Wstawiajmy się:
  • o poprawę sytuacji gospodarczej kraju i spadek inflacji,
  • o zachowanie niezależnego sądownictwa,
  • o właściwą pomoc rządu tam, gdzie podwyżki cen prądu, gazu i paliw paraliżują działalność firm, lub doprowadzają gospodarstwa domowe do skrajnej biedy,
  • o przepisy korzystne dla rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli.
 1. Bezustannie dziękujmy Bogu za pokój i prośmy GO o ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi.

Jeśli Pan nie ustrzeże miasta, Stróż czuwa niepotrzebnie. Ps. 127,1b

MODLITWA O IZRAEL

Dziękujmy Bogu za Izrael i za Jego plany wobec tego narodu! Módlmy się o nich:

 • aby przyszedł czas odnowy, czas poznania Mesjasza – Jezusa Chrystusa,
 • aby Bóg błogosławił ich pokojem, dobrobytem i wszelkim powodzeniem,
 • prosząc o siły fizyczne, ochronę podczas podróży i dobre przyjęcie w Izraelu dla wszystkich Żydów powracających do swojej ziemi.

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

 1. Prośmy Boga o Ukrainę:
  • aby On wciąż napełniał naród ukraiński wiarą i nadzieją w zwycięstwo,
  • aby w związku z nadchodzącą zimą wzrosła hojność innych narodów w przekazywaniu Ukrainie niezbędnej pomocy, tak by cały naród ukraiński miał żywność, dach nad głową, zaopatrzenie w energię i paliwa…
  • aby nastąpiło pomnożenie liczby dobrze wykwalifikowanych i wytrwałych pracowników, którzy będą w stanie szybko przywrócić do sprawności zniszczone przez Rosjan ukraińskie elektrownie, elektrociepłownie, instalacje wodociągowe, linie kolejowe itd.
  • aby społeczeństwa i rządy zachodnie, w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i obniżaniem się poziomu ich życia, nie poddały się presji, aby szybko zakończyć wojnę w Ukrainie,
  • modląc się o przeżycie i powrót do Ukrainy tych, którzy wbrew swej woli zostali wywiezieni do Rosji,
  • modląc się o jedność Kościoła w Ukrainie, o przebudzenie dla całego narodu.
 1. Módlmy się o Rosję:
  • by Bóg powstrzymał Putina w jego chęci zniszczenia narodu ukraińskiego,
  • by Putin nie użył broni jądrowej,
  • aby nie doszło do rozszerzenia się wojny na inne kraje i regiony.
 1. Módlmy się o Białoruś:
  • o przywódców i cały białoruski naród, aby nie ulegli presji Putina w sprawie przyłączenia Białorusi do Rosji,
  • o mądrość i wytrwałość dla społeczeństwa białoruskiego, aby stanowczo nie zgadzało się na oficjalne przystąpienie Białorusi do wojny,
  • o wypuszczenie na wolność więźniów politycznych, w tym przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej.