POLSKA 24 – LISTOPAD 2021 r.

Zapraszamy Was do udziału w Polskiej Nocy Uwielbienia i Modlitwy, która odbędzie się 10/11 listopada, w godz. 20:00-2:00, w auli Wyższej Szkoły Teologiczno–Społecznej
w Warszawie, przy ul. Wybornej 20.

Informacje i rejestracja będą na stronie ruchu Polska dla Jezusa pdj.org.pl

Zachęcamy również do wzięcia udziału 3–dniowym poście od 8 do 10 listopada. Pragniemy uniżyć się przed Bogiem, a następnie modlić się za nasz kraj.

 

JESTEM BOGIEM, KTÓRY MÓWI!

Dlatego mój lud pozna w tym dniu moje imię, bo to JA powtarzam: Oto jestem!  Iz. 52,6

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Ojcze, dziękujemy Ci za Kościół!

 1. Wstawiajmy się za Kościołem:
  • Panie Boże, Ojcze potrzebujemy Ciebie i to rozpaczliwie,
  • wzbudź w nas wiarę i skruchę, jak nigdy dotąd,
  • prosimy, uczyń nasze serca wrażliwymi na Ciebie, uwolnij je od grzechu,
  • zjednocz Kościół w żarliwości, poście i oddaniu modlitwie,
  • spraw, by Kościół najbardziej pragnął Ciebie i wylania Twej chwały,
  • pomóż Twoim dzieciom znienawidzić grzech, porzucić każdą złą drogę i szukać Ciebie, Twojej twarzy, dopóki nie uleczysz naszej ziemi,
  • prosimy o miłosierdzie dla Kościoła, przebaczenie, oczyszczenie i uzdrowienie,
  • spraw, byśmy byli oddani Tobie, kochali Ciebie, służyli Tobie,
  • spraw, aby Polska ujrzała Twoją chwałę, by Twoje imię było czczone i wielbione.

Naprawdę bliskie jest zbawienie Tym, którzy się Go boją, tak aby chwała mogła mieszkać w naszej ziemi, aby łaska mogła spotkać prawdę, a sprawiedliwość ucałować pokój. Ps. 85,10-11

POKOLENIE MŁODYCH

 1. Dziękujmy Bogu za całe młode pokolenie w naszym kraju.
 2. Wstawiajmy się za młodymi liderami i przywódcami, których Bóg już powołał, aby ich serca przepełnione były miłością do Pana, uwielbieniem, by szukali Jego mądrości i Jego planów:
  • aby w mocy Ducha Świętego pociągali do Chrystusa całe rzesze młodych ludzi i czynili ich uczniami,
  • żeby zakładali nowe wspólnoty kościelne, wnosili jedność i odnowienie, ustanawiali dobre przywództwo,
  • by współpracowali w pokorze z pokoleniem swoich ojców,
  • by w bardzo kreatywny sposób wykorzystywali media.
 1. Wstawiajmy się za całym młodym pokoleniem, by osobiście poznali Chrystusa i przeszli z ciemności do światła, by ich skruszone serca zawróciły z każdej złej drogi i by ruszyli w przygodę z Chrystusem.

Jezus odpowiedział: (…) Lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. Jan 4,13-14

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy Boże zwycięstwo nad siłami ciemności! Ef. 1,21-22

 1. Módlmy się o nasz kraj, by Bóg wylał swojego Ducha, przynosząc duchowe przebudzenie w Polsce.
 2. Wstawiajmy się za narodem, szczególnie o to, byśmy szanowali siebie nawzajem i kochali nasz kraj.
 3. Módlmy się o rządzących:
  • żeby doszli do poznania Chrystusa i uznali Jego zwierzchność,
  • żeby zarządzali Polską kierując się rzetelnością , szacunkiem i uczciwością,
  • żeby szanowali wszystkich ludzi, bez względu na płeć, rasę, wyznanie, status społeczny,
  • by Bóg usunął z miejsc władzy skorumpowanych, szkodzących Polsce, bezbożnych ludzi.

Nie zamieszka pod moim dachem nikt, kto dopuszcza się zdrady, ten, kto ucieka się do kłamstwa, nie ostoi się w mych oczach. Każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych tej ziemi, tak by usunąć z miasta Pana, wszystkich czyniących nieprawość. Ps. 101,7-8

 1. Wstawiajmy się przed Bożym tronem za sprawami ważnymi dla Polski:
  • o mądrość od Boga w zabezpieczaniu granicy z Białorusią i rozwiązanie kryzysu migracyjnego,
  • o rozwiązanie konfliktu z Czechami o kopalnię Turów,
  • o poprawienie stosunków z Unią Europejską,
  • o przywrócenie niezależnego sądownictwa,
  • o respektowanie przez rządzących konstytucji,
  • o przestrzeganie przez rządzących prawa obywateli do wolności i demokracji,
  • módlmy się o ochronę naszych granic przed atakiem Rosji z morza i lądu, także w sferze bezpieczeństwa cybernetycznego.

MODLITWA O IZRAEL

Błogosławmy Izrael i módlmy się:

 • aby Izrael szukał Boga, Jego planów i Jego rozwiązań,
 • o spotkanie z Mesjaszem, Jezusem Chrystusem,
 • o ochronę dla ludzi i ziemi,
 • o dobre stosunki Polski z Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ

Nadal wołajmy o Bożą interwencję na Białorusi:

 • o zatrzymanie napływu uchodźców do Białorusi i wypychania ich na pas graniczny z Polską,
 • o wolność dla dziennikarzy, opozycjonistów, działaczy polskiego pochodzenia,
 • o powstrzymanie Łukaszenki od zawarcia sojuszu zjednoczeniowego z Rosją,
 • o zjednoczenie kościoła na Białorusi w modlitwie o duchowe odrodzenie kraju i zmianę rządu.