POLSKA 24 – LISTOPAD 2020 r.

JESTEM SPRAWIEDLIWYM SĘDZIĄ WSZELKIEGO STWORZENIA

Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry zawtórują na wiwat. Pan bowiem idzie sądzić ziemię! On będzie sądził świat sprawiedliwie i ludy zgodnie z tym, co słuszne. Ps. 98,8–9

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się, aby Kościół pokutował z grzechów pychy, osądu, własnej sprawiedliwości, legalizmu, letniości itp., aby Bóg na nowo rozpalił nasze serca miłością do Jezusa.

Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Rzym. 8,38–39

 1. Wołajmy, aby wierzący ludzie trwali w przebaczeniu, nie przymuszali innych do przyjmowania swoich oczekiwań, dążyli do pojednania, gdziekolwiek to możliwe (w odniesieniu do pojedynczych osób, rządzących, polityków).

Najdrożsi! Nie mścijcie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież: Pomsta należy do mnie, Ja odpłacę – mówi Pan. Rzym. 12,19

 1. Módlmy się, aby Kościół nie tylko żył przekonaniem o całkowitym zwycięstwie Jezusa nad królestwem ciemności, przekonaniem, że przeciwnik jest całkowicie pozbawiony władzy, ale by Kościół był świadomy otrzymanej od Boga władzy i używał jej.

Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władze, publicznie je obnażył i powlókł w tryumfalnym pochodzie. Kol. 2,15

Kto mówi, że trwa w NIM, powinien postępować tak, jak ON. I Jana 2,6

Wówczas im powiedział: Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela – i na pewno nic wam nie zaszkodzi. Łuk. 10,18–19

 1. Wstawiajmy się za Kościołem, aby jego życie było przejrzyste i bezkompromisowe.

Sprawiedliwy, który jest chwiejny przed bezbożnym, jest jak zmącone źródło albo skażony zdrój. Przyp. 25,26

 1. Módlmy się, aby Kościół trwał w natarciu na wszelkie choroby, a szczególnie nowotworowe oraz Covid–19.
 2. Prośby Boga, aby Kościół był zdolny do skutecznej modlitwy i zatrzymywał niszczycielskie działania przeciwnika, a także wszelkie plany destrukcji naszego kraju.
 3. Módlmy się o dobre przygotowanie Polskiego Dnia Modlitwy (wtorek, 10 listopada godz. 20:00–22:00) w czasie ograniczeń spowodowanych przez pandemię.

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE:
na stronie pdj.org.pl 
wydarzenie na Facebooku Polska Noc Uwielbienia i Modlitwy

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Błogosławmy naszych rządzących i módlmy się, aby podejmowali decyzje nie pod wpływem strachu i presji, ale w mądrości, aby znaleźli kompetentne osoby do zarządzania w trakcie kryzysu i potrafili skorzystać z ich pomocy.
 2. Módlmy się, aby Duch Święty wzmocnił tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości na wszystkich szczeblach sprawowanej władzy, by to, co sprawiedliwe w oczach Boga odniosło tryumf.

Trzciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Mat. 12,20

 1. Dziękujmy Bogu za całą służbę zdrowia w naszym kraju i módlmy się o ochronę ich zdrowia, siły fizyczne i duchowe wsparcie od Jezusa Chrystusa.
 2. Prośmy Boga, aby decyzje Rządu nie spowodowały krachu gospodarczego w Polsce:
  • aby szybko powstał system pomocowy, który ochroni miejsca pracy i pozwoli przetrzymać okres zastoju,
  • by rządzący przed podjęciem ważnych decyzji gospodarczych konsultowali się z przedstawicielami tych sektorów, których decyzje dotyczą.
 1. Módlmy się o dzieci i młodzież, prośmy Boga, aby ochronił ich przed wszelkimi skutkami izolacji w czasie pandemii, każdym diabelskim planem zniszczenia ich życia. Ogłaszajmy nad nimi życie, nadzieję i moc Chrystusa. W imieniu Jezusa niech zostaną uwolnieni aniołowie, którzy zajmą się złymi okolicznościami, aby obrócić je na korzyść młodego pokolenia.
 2. Dziękujmy Bogu za to, że aniołowie otaczają nas i chronią nasze granice.
 3. Wciąż prośmy Boga, aby wzbudzał w naszym kraju ludzi czyniących pokój we wszystkich obszarach życia społecznego.

MODLITWA O IZRAEL

I będą bali się imienia Pana na zachodzie, a na wschodzie słońca Jego chwały, gdyż nadciągnie jak porywista rzeka, którą gna powiew Pana. I przyjdzie Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od przestępstwa- oświadcza Pan. Iz. 59,19–20

 1. Ogłaszajmy nowe poruszenie w Izraelu, poruszenie zainicjowane przez Jezusa i Ducha Świętego – tysiące zbawionych ludzi.
 2. Módlmy się o Kościół mesjański, aby stanął w wielkiej odwadze i działał w mocy znaków i cudów.

MODLITWA O BIAŁORUŚ

 1. Nadal prośmy Boga o pokojowe rozwiązanie konfliktu, udaremnienie zbrojnej interwencji Rosji, o zwycięstwo ruchów wolnościowych i demokracji, o uwolnienie więźniów politycznych.
 2. Wstawiajmy się za Kościołem, by wraz z Chrystusem zajął duchowy tron władzy i sprowadzał rządy Pana Jezusa do Białorusi.