POLSKA 24 – LIPIEC 2023 r.

JESTEM TYM, KTÓRY BADA UMYSŁ I SERCE

I przekonają się wszystkie kościoły, że JA jestem tym, który bada pragnienia i zamiary, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. Obj. 2,23

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Czyżbyś nie wiedział? Czyżbyś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest PAN, Stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje, niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają. Lecz tym, którzy ufają PANU, przybywa wciąż nowych sil, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracąc tchu, prą naprzód – i nie są  zmęczeni. Iz. 40,28–31

 1. Módlmy się:
  • aby Kościół przez bliską relację z Duchem Świętym nabierał nowych sił, nowej perspektywy,
  • aby osobista historia miłosna każdego wierzącego z Jezusem Oblubieńcem była coraz głębsza, przynosiła pragnienie przebudzenia, miłość i współczucie do zgubionych ludzi,
  • aby Kościół w Polsce toczył bój i zwyciężał w imieniu Chrystusa, by nie milczał, ale jednoznacznie opowiadał się za tym co mówi Boże Słowo,
  • aby Kościół w autorytecie Chrystusa stanął do walki o całe młode pokolenie w Polsce, byśmy nie pozwolili przeciwnikowi zawłaszczyć naszych dzieci, byśmy wyrywali ich z sideł i pułapek przeciwnika (media społecznościowe) byśmy pomogli im duchowo i mentalnie,
  • aby Bóg wzbudził w Kościele młodych ludzi, którzy z odwaga i mocą Ducha Świętego wyjdą do swojego pokolenia z ewangelią Chrystusa.

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie dzień Pana – wielki i straszny! On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą. Mal. 3,24

MODLITWA O POLSKĘ

Ogłaszajmy: Bóg naszą sprawiedliwością! Ps. 97,2

 1. Módlmy się o naród:
  • by przebudzenie rozlało się w naszym kraju, byśmy weszli w Boże przeznaczenie,
  • aby przez moc Ducha Świętego przyszła prawdziwa świadomość odpowiedzialności za kraj, za wybory, aby poruszyły się serca tych, którzy z różnych powodów byli bierni,
  • prośmy o Bożą łaskę do widzenia rzeczywistości bez wypierania prawdy, o nie poddawanie się manipulacji medialnej i socjotechnikom politycznym,
  • wciąż módlmy się o zdolność do właściwego reagowania na kłamstwa, oszustwa, korupcję i wszelkie złe dla kraju decyzje.
 1. Módlmy się o ważne dla Polski sprawy:
  • aby wybory odbyły się w październiku, by ustawy i regulaminy wyborcze były zgodne z konstytucją a Państwowa Komisja Wyborcza stała na straży prawa i nie dopuściła do ich zniekształcenia,
  • o przywódców z Bożą wizją, ludzi prawych, którzy zjednoczą naród i będą służyć mu z pasją,
  • o usunięcie tych, którzy Polsce szkodzą, o ujawnienie tego, co ukryte,
  • o zahamowanie wzrostu długu publicznego, spadek inflacji, poprawę sytuacji gospodarczej i pieniądze z Unii Europejskiej na odbudowę kraju,
  • o mądrość i odwagę dla sędziów, niezależność sądownictwa,
  • o skuteczną pomoc dla przedsiębiorców i rolników.
 1. Nieustannie dziękujmy Bogu za pokój i ochronę naszego kraju i nadal módlmy się przeciwko wszelkim planom agresji ze strony Rosji i Białorusi.

MODLITWA O IZRAEL

I obrałeś sobie swój lud, Izrael, jako lud własny, na wieki, a Ty sam, Pan, stałeś się jego Bogiem! II Sam.7,24

Módlmy się:

 • o pokój i bezpieczeństwo dla Izraela,
 • o połączenie kościoła ewangelicznego z narodów z kościołem mesjańskim,
 • o poznanie Mesjasza, Jezusa Chrystusa,
 • o objawienie dla Kościoła roli Izraela w Bożym planie zbawienia narodów,
 • o trwanie w modlitwie za Izrael zgodnie z Iz. 62,6

MODLITWA O UKRAINĘ, ROSJĘ I BIAŁORUŚ

 1. Módlmy się o Ukrainę:
  • aby armia ukraińska z pomocą Pana Zastępów wypędziła Rosjan ze swojej ziemi,
  • aby narody udzieliły Ukrainie wszelkiej dostępnej pomocy,
  • aby Bóg nie dopuścił do zniszczenia przez Rosjan elektrowni atomowej w Zaporożu.
 1. Nadal módlmy się o Białoruś, by nie stała się częścią Rosji.

Jedynie dzięki Bogu będzie nas stać na odwagę, to On podepcze naszych nieprzyjaciół. Ps. 60,14