POLSKA 24 – LIPIEC 2022 r.

JESTEM CHLEBEM ŻYWOTA

Jezus im powiedział: Ja jestem chlebem życia. Ten, kto przychodzi do Mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we Mnie , nigdy już nie zazna pragnienia. Jan 6,35

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Proszę, by Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia dla dogłębnego poznania GO. Pragnąłbym, abyście – mając oświecone oczy swoich serc- zobaczyli, jaka nadzieja wiąże się z waszym powołaniem, jakie bogactwo chwały z Jego dziedzictwem pośród świętych i jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. Dowiódł On jej w Chrystusie, gdy Go przywrócił do życia z martwych i posadził po swej prawej stronie na wysokościach nieba ponad wszelka zwierzchnością i władzą, mocą i panowaniem, i każdym imieniem, które można by wymienić, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Wszystko też poddał pod Jego stopy, a Jego ustanowił ponad wszystkim Głowa Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który sam wszystko, we wszystkim wypełnia. Ef. 1,18–23

Módlmy się aby Kościół uchwycił właściwą perspektywę do życia i walki duchowej, według powyższych słów Apostoła Pawła:

 • by Kościół napełniał się Duchem Świętym i z Ducha czerpał mądrość i objawienie dla głębokiego poznawania swego Boga ,
 • aby każdy wierzący człowiek doświadczał nadziei, jaką nasz ukochany Ojciec ma w stosunku do każdego z nas,
 • abyśmy jako synowie i córki Boga uwierzyli, że nasze prawdziwe DNA jest w NIM, który umarł i zmartwychwstał, któremu wszystko jest poddane, byśmy pochwycili bezgraniczne możliwości w Chrystusie, czerpali z Jego łaski i mocy…
 • byśmy traktowali Chrystusa jako Głowę Kościoła i wierzyli, że wraz z Nim zasiadamy w okręgach niebieskich i do nas należy zwycięstwo, byśmy przestali się bać i zaprzestali wywyższania przeciwnika , byśmy przesunęli uwagę z działań nieprzyjaciela na Bożą dobroć,
 • byśmy dali się prowadzić, pouczać, „podlewać” i „przycinać”, aby wydać dobry owoc,

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Gal. 5,22

 • abyśmy z odwagą dzielili się Dobrą Nowiną z tymi, którzy jej nie słyszeli

Życie bowiem zostało objawione!  Poświadczamy to jako naoczni świadkowie! I przynosimy wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więź z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. I Jana 1,2–3

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Wstawiajmy się za naszym narodem:
  • byśmy nie ulegali propagandzie i manipulacji,
  • nie dali się zwieść kłamstwom, fałszywym autorytetom,
  • odróżniali dobro od zła, prawdę od kłamstwa,
  • przeciwstawiali się wszelkiej niegodziwości , bezprawiu, korupcji,
  • by słowa prawo i sprawiedliwość odzyskały w naszym kraju swoje prawdziwe znaczenie.
 1. Nadal módlmy się, aby Bóg usuwał z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą.
 2. Prośmy Boga:
  • o skuteczną realizację projektu tranzytu zboża z Ukrainy przez Polskę do innych narodów,
  • o niezależne sądownictwo w naszym kraju,
  • o odblokowanie środków finansowych z UE,
  • o spadek inflacji,
  • o zabezpieczenie energetyczne kraju, szybkie uchwalenie przepisów ułatwiających korzystanie z energii odnawialnej, 
  • właściwą pomoc państwa w każdym sektorze funkcjonowania kraju, gdzie podwyżki cen prądu, gazu i paliw paraliżują działalność,
  • przepisy korzystne dla rozwoju polskiego rolnictwa i hodowli.
 1. Dziękujmy Bogu, że w naszym kraju panuje pokój, prośmy GO o ochronę naszych granic przed inwazją ze strony Rosji lub Białorusi, módlmy się o przesmyk suwalski, by był bezpieczny i nie wpadł w ręce Rosjan.

MODLITWA O IZRAEL

Ja, PAN, jestem waszym Świętym, Ja, Stwórca Izraela, jestem waszym Królem. Iz. 43,15

 1. Módlmy się , aby Izrael poznał swego Króla, Mesjasza Jezusa Chrystusa.
 2. Prośmy Boga o ochronę Izraela, o jego bezpieczeństwo i powodzenie.
 3. Błogosławmy powroty Żydów z różnych zakątków świata do Izraela.
 4. Módlmy się o planowane na jesień ponowne wybory w Izraelu.

MODLITWA O UKRAINĘ

Módlmy się do Boga:

 • aby naród ukraiński nie tracił nadziei i wiary w zwycięstwo,
 • o zwycięstwo armii ukraińskiej na wschodzie kraju, o pomoc armii Pana Zastępów, o koniec wojny , zatrzymanie żniwa śmierci, zniszczenia, gwałtów, tortur,
 • prośmy Boga, aby dotykał sumienia przywódców świata, by nie zamykali oczu na sytuację geopolityczną na wschodzie Europy, by mocno i skutecznie wspierali Ukrainę w wyparciu Rosjan z ich ziemi,
 • módlmy się, by Bóg leczył serca ludzi dotkniętych traumą przeżyć wojennych,
 • prośmy o cud przeżycia i powrót do Ukrainy tych, których wywieziono do Rosji,
 • wstawiajmy się za Kościołem w Ukrainie, aby doświadczał przebudzenia, cudów i znaków, oraz przynosił ludziom prawdziwe życie,
 • módlmy się o mądrość i ochronę dla Prezydenta i Rządu Ukrainy.

MODLITWA O ROSJĘ

Módlmy się:

 • by Bóg powstrzymał Putina w jego chęci zniszczenia narodu ukraińskiego, jego kultury i narodowości,
 • aby nie doszło do eskalacji wojny, oraz rozszerzenia jej na inne kraje i regiony,
 • aby świat dostrzegł zagrożenie w sojuszach Rosji z Chinami, Indiami, Brazylią i RPA, aby światowi przywódcy w jedności tworzyli strategię przeciwdziałania planom Putina,
 • nadal módlmy się, aby Putin nie użył broni jądrowej,
 • prośmy, aby Bóg zatrzymał propagandę nienawiści i kłamstw w Rosji, aby zmiękczył serca ludzi i objawił im prawdę o tej wojnie.