POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2022 r.

JESTEM ZWYCIĘZCĄ NAD ŚMIERCIĄ, PIEKŁEM I GROBEM

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jan 3,16

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Módlmy się:

 • aby w tym trudnym czasie Kościół był motywowany miłością do Boga i ludzi,

Mamy też od Niego przykazanie, aby ten, kto kocha Boga, kochał też swojego brata. I Jana 4,21

 • aby Duch Święty jednoczył Kościół,

A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością, na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Rzym. 15,5–7

 • o Bożą mądrość dla przywódców, liderów i całego Kościoła,

Jestem Twoim sługą, uczyń mnie rozsądnym, abym zrozumiał Twe postanowienia! Ps. 119,125

 • by Kościół z odwaga, hojnością i radością dzielił się tym co ma, aby przychodziło Boże pomnożenie i obfitość,
 • by Kościół czerpał wszelkie instrukcje z Bożego Słowa,

Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. II Tym.3,16-17

 • aby Bóg przebudził młode pokolenie, wylał na nich swoją miłość, prowadził w niebiańskiej mocy i sile,

Czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho słyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I Kor. 2,9 

 • aby w tym czasie Bóg wzbudził potężną apostolską służbę.

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Prośmy Boga, aby naród polski wytrwał w miłości i cierpliwości i nie zatrzymał się w niesieniu pomoc Ukraińcom.
 2. Módlmy się o całe społeczeństwo, abyśmy umieli dostrzec niegodziwość, nieprawość wśród rządzących, aby spadły z naszych oczu zasłony ciemności.
 3. Nadal prośmy Boga, aby wzbudzał wśród elit ludzi prawych i usuwał tych, którzy szkodzą.
 4. Módlmy się, aby w środowiskach ludzi wpływowych ze świata polityki, nauki, biznesu, pojawiali się wysłani przez Boga ewangeliści i by ich służba przynosiła obfity owoc.
 5. Modlitwa o sprawy ważne dla Polski :
  • o właściwe sojusze Polski w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej,
  • o zakończenie sporu z UE i odblokowanie finansowego wsparcia z UE,
  • o systemową pomoc państwa dla Ukraińców, odciążenie wolontariuszy i organizacji pozarządowych, o prawość w przekazywaniu otrzymanych środków finansowych do władz samorządowych,
  • o zabezpieczenie energetyczne kraju, niezależne od Rosji,
  • o ujawnienie całej siatki szpiegów rosyjskich w Polsce,
  • o skuteczną strategię funkcjonowania służby zdrowia dla Polaków i Ukraińców,
  • o pomoc dla tych, którzy przez podwyżki cen prądu i gazu stanęli w obliczu bankructwa,
  • o spadek inflacji,
  • o ochronę i wsparcie dla polskich rolników i hodowców ze strony państwa, w celu umożliwienia tej części gospodarki właściwego rozwoju.

MODLITWA O IZRAEL

Przejrzyjmy dokładnie nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Podnieśmy nasze serca i dłonie ku Bogu na niebie! Treny 3,40–41

Módlmy się:

 • aby Izrael nawrócił się do swego Mesjasza,
 • by ukraińscy Żydzi zdołali wyjechać z Ukrainy, a Izrael zgodził się wszystkich przyjąć,
 • aby Iran nie wykorzystał obecnej sytuacji, gdy wszyscy są skupieni na Europie, by atakować Izrael i zaopatrywać w broń terrorystów palestyńskich.

MODLITWA O UKRAINĘ

 1. Módlmy się o zakończenie wojny, o zatrzymanie śmierci i zniszczenia. Ogłaszajmy zwycięstwo Dawida nad Goliatem!

Udziel nam pomocy przeciwko wrogowi, bo ludzki ratunek na nic się nie przyda. Jedynie dzięki Bogu będzie nas stać na odwagę, To ON podepcze naszych nieprzyjaciół. Ps. 60,13–14

 1. Prośmy Boga, by armia białoruska odmówiła wejścia na teren Ukrainy.
 2. Módlmy się, aby światowi przywódcy radykalnie i skutecznie pomogli Ukrainie.
 3. Prośmy Boga o ochronę armii, obrony terytorialnej i mieszkańców Ukrainy; o jedzenie, wodę, lekarstwa, o zastępy aniołów do pomocy tym, którzy są osaczeni przez Rosjan.
 4. Ogłaszajmy, że niebo nad Ukrainą jest w rękach Pana Zastępów.
 5. Prośmy Boga o ochronę Prezydenta Zełeńskiego, rządu Ukrainy i ogłaszajmy, że Kijów jest miastem niezdobytym.

MODLITWA O ROSJĘ

 1. Ogłaszajmy Boży sąd i upadek nieprawości, która się usadowiła w rządzie Rosji!
 2. Ogłaszajmy klęskę strategii Rosji, zamieszanie w szeregach armii rosyjskiej, brak komunikacji, rozpad sprzętu. Prośmy Boga, aby Anioł Pana wypędził Rosjan z Ukrainy.
 3. Módlmy się, aby Putin nie użył broni chemicznej i jądrowej.
 4. Prośmy Boga, aby otworzył oczy narodu rosyjskiego i pokazał im prawdę o tej wojnie.