POLSKA 24 – KWIECIEŃ 2018 r.

Będę błogosławił Pana w każdych okolicznościach, Pieśń na Jego chwałę nie zejdzie z moich ust. Moja dusza będzie szczycić się Panem! Upokorzeni usłyszą to i poweseleją. Głoście wraz ze mną wielkość Pana! Wysławiajmy razem Jego imię ! Ps .34,2-4

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

 1. Módlmy się o Kościół, abyśmy – pośród okoliczności, w których żyjemy – patrzyli na NIEGO i świętowali JEGO zwycięstwo, abyśmy uwielbiali GO z całego serca i ze wszystkich sił!

Wznieś okrzyk na cześć Pana, cała ziemio! Niech tryśnie radość, śpiew i muzyka! Zagrajcie Panu na cytrze, na cytrze! Niech zabrzmi melodia! Zatrąbcie przy dźwiękach rogu wznieście okrzyk na cześć Króla – na cześć Pana! Ps. 98,4-6

 1. Módlmy się, aby Kościół w Polsce był pełen hojności w dawaniu, które jest wyrazem uwielbienia i miłości do Jezusa.

Teraz więc dziękujemy Ci, Boże nasz, i wielbimy Twoje chwalebne imię. Bo właściwie kim ja jestem i w czym szczególny jest mój lud, że dajesz nam możliwość okazywania szczodrości w ten sposób? Przecież od Ciebie pochodzi to wszystko. I Kron. 29,13-14

 1. Prośmy Boga, aby pobudził nasze serca do wołania o zbawienie naszych rodzin: rodziców, mężów, żon, dzieci, dziadków i wnuków, cioć i wujków, kuzynów… Abyśmy modlili się o nich i głosili im ewangelię w mocy znaków i cudów.

 2. Prośmy Boga, aby wzbudził w Kościele głęboką świadomość potrzeby Ducha Świętego, ponieważ tylko z Nim możemy zdobyć nowe obszary poprzez ustanawianie kultury Królestwa Bożego.

 3. Módlmy się, aby Bóg nauczył przywódców Kościoła współdziałania z NIM w budowaniu Kościoła na fundamencie apostołów i proroków.

Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W Nim cała budowla, jako spójna całość, rośnie na święty przybytek w Panu. Ef. 2,20-21

 1. Módlmy się o przywódców Kościoła, aby mieli bliskie więzi i relacje przyjaźni, aby każdy z nich miał wielu wiernych wstawienników, ochraniających w modlitwie i wspierających w problemach. Ogłaszajmy nad nimi życie, pomyślność i ochronę krwi Jezusa Chrystusa !

 2. Dziękujmy Bogu za Izrael i módlmy się o przychylność Polaków dla narodu żydowskiego. Prośmy Boga, aby wylał swego Ducha zachęty i dotknął wielu serc, byśmy jako naród poprzez udział w poniższych wydarzeniach wyrażali publicznie swą solidarność z Izraelem i sprzeciw wobec wszelkich form antysemityzmu:

 • 15 kwietnia, Marsz Życia w Warszawie w Dniu Zagłady dla uczczenia pamięci tych, którzy zginęli w Zagładzie i dla budowania pojednania i przyjaźni z narodem żydowskim,

 • 6 maja Marsz dla Izraela we Wrocławiu, świętowanie 70 rocznicy istnienia współczesnego Izraela,

 • 3-15 maja w Jerozolimie, Marsz Narodów „Od Zagłady do nowego życia”.

 • prośmy naszego Ojca w Niebie , aby Jego łaska, przychylność i ochrona otaczały organizatorów i uczestników każdego marszu.

MODLITWA O POLSKĘ

Pan da siłę swojemu ludowi, On swój lud pobłogosławi pokojem ! Ps.29,11

 1. Nadal módlmy się, aby Bóg obrócił w zwycięstwo i pojednanie sytuację powstałą wokół Ustawy o IPN. Prośmy o Boże prowadzenie dla wszystkich osób zaangażowanych w tą sprawę zarówno ze strony polskiej jak i izraelskiej.
 1. Błogosławmy Premiera Mateusza Morawieckiego i Rząd, Prezydenta Andrzeja Dudę oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Módlmy się, aby Duch Święty dotykał ich i usuwał wszystko, co jest przeciwne Bogu.

Oto Bóg zbawieniem moim! Iz. 12,2a

 1. Nadal módlmy się o szczególną Bożą ochronę przed wirusem grypy i wszelkimi epidemiami.

 2. Prośmy Boga, aby ujawnił oraz doprowadził do upadku lub delegalizacji wszelkie organizacje, które kultywują faszyzm, antysemityzm i nacjonalizm, który wywyższa własny naród i poniża inne narody.

 3. Módlmy się o wybór prawych, mądrych ludzi w najbliższych wyborach samorządowych, ogłaszajmy, że nic nie zakłóci przebiegu tych wyborów. Prośmy Boga, aby wypromował swoich synów i córki, którzy wniosą Boże Królestwo w miejsca władzy.

 4. Dziękujmy Bogu za pokój w Polsce i ochronę granic. Prośmy Go, aby pojednał i połączył w działaniu wszystkie służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo wewnątrz kraju i na jego granicach.

 5. Módlmy się, aby Bóg ochraniał życie Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i jej bliskich, aby plany wroga wobec nich zostały zniweczone.

 6. Prośmy Boga, aby przyciągnął do siebie Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, by ten przyjął zbawienie od Jezusa Chrystusa i poznał swoje prawdziwe przeznaczenie i powołanie jako syna Bożego.

MODLITWA O UKRAINĘ I SYRIĘ

 1. Błogosławmy naszego sąsiada Ukrainę i módlmy się, aby wszelkie Boże plany wobec tego narodu wykonały się pośród nich.

 2. Módlmy się, aby niszczycielskie plany wroga w Syrii zostały zatrzymane przez moc Bożą. Módlmy się o pomoc dla prześladowanych chrześcijan.

MODLITWA O IZRAEL

 1. Wciąż módlmy się o zwycięstwo pojednania między Izraelem i Polską.

 2. Prośmy Boga, aby zatrzymał falę samobójczych ataków terrorystycznych przeciwko Izraelczykom.

 3. Módlmy się o bezpieczeństwo i ochronę podczas wszelkich obchodów 70 rocznicy powstania współczesnego państwa Izrael.

 4. Prośmy Boga, aby dotknął się serc swego ludu, Izraela, aby wzbudził w nich zazdrość zbawienia i miłość do Zbawiciela Jeszuy.

Chcę bowiem bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. Otóż niewrażliwość dotknęła części Izraela. Potrwa ona do czasu przyjęcia pełni pogan. W ten sposób będzie zbawiony cały Izrael… Rzym. 11,25