POLSKA 24 – GRUDZIEŃ 2021 r.

JESTEM TYM, KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA DLA CIEBIE!

Nikt z ludzi nie przebywał w niebie, o niebie może mówić tylko Ten, który stamtąd przyszedł – Syn Człowieczy. Jan 3,13

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Oświadczam ci, ty jesteś kamieniem, a na tej skale zbuduję mój Kościół i potęga śmierci nie zdoła go pokonać. Mat. 16,18

 1. Módlmy się:
  • aby Kościół był światłem dla całego narodu, aby jego działania uwielbiały Boga i przynosiły ludziom radość i nadzieję,
  • o przywódców Kościoła, aby z miłością troszczyli się o ludzi, których powierzył im Pan,

Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił przełożonymi. Dbajcie o to, aby paść kościół Boga, który sobie nabył własną krwią. Dz. 20,28

  • aby Kościół nie spuścił z oczu swego powołania, które otrzymał od Jezusa Chrystusa – głoszenia Ewangelii z odwagą i prawdą,

Jezus zwrócił się do nich: Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Mar. 1,17

I powiedział im: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mar. 16,15-16

  • by młode pokolenie nie uważało, że jest lepsze niż poprzednie pokolenia,

Nie przesuwaj dawnej granicy, ustalonej przez twoich ojców. Przyp. 22,28

  • by Kościół porzucił system światowego życia, mając świadomość przynależności do Królestwa Bożego,

Nie kochajcie świata ani tego, co go napędza. Kto darzy miłością świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo to wszystko, co steruje światem: żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia, nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś, kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. I Jana 2,15-17

  • by Kościół powrócił do Słowa i znał wolę Pana,

Jezus odpowiedział: Jest napisane: Człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Mat. 4,4

  • aby wspólna modlitwa stała się priorytetem Kościoła, abyśmy powrócili do wspólnych spotkań modlitewnych w lokalnych społecznościach w całym kraju.

Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, matką Jezusa i Jego braćmi. Dz. 1,14

MŁODE POKOLENIE

 1. Błogosławmy całe młode pokolenie i módlmy się za nich:
  • aby Jezus Chrystus na nowo pociągnął do siebie tych, którzy GO poznali, ale zeszli z właściwej drogi,
  • aby Bóg wzbudził całą armię młodych ewangelistów,
  • aby ci, którzy już pracują dla Królestwa Bożego łączyli siły, współpracowali ze sobą,
  • by Duch Święty unosił się nad miejscami ciemności i pociągał młodych do Jezusa Chrystusa, by wyrywał tych, którzy są zafascynowani pogaństwem, ruchami narodowymi i wszelkimi innymi formami działań, które są przeciwne Bogu.

Oto w dniach ostatecznych- mówi Bóg- wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało. Dz. 2,17

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o zatrzymanie fali zachorowań i śmierci z powodu COVID–19.
 2. Nadal prośmy Boga, by Bóg wylał swojego Ducha, przynosząc przebudzenie w Polsce.
 3. Módlmy się, aby Bóg wzbudził spośród nowonarodzonych chrześcijan mężczyzn i kobiety, którzy zajmą kluczowe miejsca wpływu w naszym kraju.
 4. Wstawiajmy się do Boga za rządzącymi:
  • aby postawił w ich otoczeniu ludzi Królestwa Bożego, którzy wywrą wpływ na rządzących, służąc im i będąc dla nich solą i światłem,
  • o Bożą mądrość do podejmowania decyzji, które będą służyć dobru Polski,
  • o uczciwość i prawdomówność,
  • o szacunek dla wszystkich ludzi, bez względu na płeć, rasę, wyznanie, status społeczny,
  • prośmy, aby Bóg usunął z miejsc władzy skorumpowanych, szkodzących Polsce, bezbożnych ludzi.
 1. Nadal módlmy się o ważne dla Polski sprawy:
  • o Bożą mądrość dla osób pracujących nad ochroną granicy z Białorusią i rozwiązaniem kryzysu migracyjnego; o ochronę dla wszystkich służb działających na granicy, mądrość aby nie dały się sprowokować,
  • o umożliwienie organizacjom humanitarnym i medycznym dotarcia do wszystkich potrzebujących pomocy migrantów, a także objęcie ich zasadami humanitarnymi wynikającymi z prawa międzynarodowego,
  • o bezpieczeństwo energetyczne Polski,
  • o rozwiązanie konfliktu z Czechami o kopalnię Turów,
  • o przywrócenie niezależnego sądownictwa,
  • o respektowanie przez rządzących Konstytucji i przestrzeganie prawa obywateli do wolności i demokracji,
  • o poprawę stosunków z Unią Europejską,
  • o ochronę naszych granic przed inwazją Rosji.

MODLITWA O IZRAEL

Zasadzę ich na ich ziemi i z tej ziemi, którą im dałem, już nikt ich nie wyrwie – mówi Pan, twój Bóg. Amos 9,15

Dziękujmy Bogu za Izrael i módlmy się:

 • by Izrael poznał swego Mesjasza, Jezusa Chrystusa,
 • by rząd Izraela szukał Bożych rozwiązań i sposobów działania w konflikcie z Palestyną,
 • o ochronę dla całego Izraela, ale w szczególności dla północnych regionów na granicy z Libanem, gdzie Żelazna Kopuła (izraelski system antyrakietowy) nie może zatrzymać rakiet o mniejszym zasięgu,
 • o powrót do Izraela 5000 etiopskich Żydów,
 • o dobre stosunki Polski z Izraelem.

MODLITWA O BIAŁORUŚ I UKRAINĘ

 1. Módlmy się o Bożą interwencję na Białorusi:
  • o zatrzymanie Łukaszenki w sprowadzaniu uchodźców i wypychaniu ich na pas graniczny z Polską, o powstrzymanie prowokacji i ataków na służby graniczne, o pomoc humanitarną dla uchodźców,
  • o wolność dla uwięzionych dziennikarzy, opozycjonistów, działaczy polskiego pochodzenia,
  • o powstrzymanie Łukaszenki przed zawarciem bliskiego sojuszu z Rosją,
  • o duchowe odrodzenie Białorusi i zmianę rządu.
 1. Módlmy się, aby Rosja nie zaatakowała Ukrainy.