POLSKA 24 – CZERWIEC 2022 r.

JESTEM SŁOWEM, KTÓRE BYŁO NA POCZĄTKU

Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Jan 1,1

MODLITWA O KOŚCIÓŁ – CIAŁO CHRYSTUSA

Módlmy się :

 • aby Kościół nie tracił z oczu rzeczy wiecznych, by była w nas świadomość, że dzisiejsza rzeczywistość przeminie, a Słowo Pana trwa na wieki,
 • prośmy Boga, aby w Polsce nastąpiło wylanie Ducha Świętego, by wypełniło się Słowo zapowiedziane przez proroka Joela, powtórzone przez Piotra w Dz. 2,17:

Oto w dniach ostatecznych – mówi Bóg – wyleję z mego Ducha na wszelkie ciało …

 • aby Kościół funkcjonował w dziecięcym zaufaniu do Boga i Jego dobroci, oczekując Jego łaski w każdej sprawie – małej i dużej,

Tymczasem oko Pana dogląda tych, w których jest bojaźń przed Nim tych, którzy liczą na Jego łaskę. Ps. 33,18

 • aby lud Boży trwał w zachwycie i wdzięczności dla Stwórcy, wywyższając moc Boga Ojca, Stworzyciela, Zbawiciela i Pocieszyciela,
 • by nasze serca wciąż były pełne miłości i chęci dzielenia się tym, co mamy z Ukraińcami, by Bóg pomnażał to, co posiadamy …

Łuk. 9,13–17;  Mat. 6,3–4

 • by Kościół w mocy i odwadze Ducha Świętego ratował zagubionych ludzi.

Lecz zgodnie z tym, jak nas Bóg wypróbował, by powierzyć nam dobrą nowinę, tak też ją głosimy. Nie czynimy tego, aby podobać się ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca.   I Tes. 2,4

Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.   Jan 3,16

MODLITWA O POLSKĘ

 1. Módlmy się o działanie Ducha Świętego w naszym narodzie:
  • aby Duch Pana prowadził do przebaczenia, pojednania, szacunku, harmonii w różnorodności,
  • byśmy nie dali sobą manipulować i ulegać propagandzie,
  • byśmy nie ufali fałszywym autorytetom,
  • byśmy umieli odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa,
  • abyśmy trwali w miłości i cierpliwości, niosąc pomoc Ukraińcom,
  • byśmy widzieli niegodziwość i bezprawie wśród rządzących i umieli przeciwstawić się temu,
  • aby słowa: prawo i sprawiedliwość odzyskały swoje prawdziwe znaczenie.
 1. Nadal prośmy Boga, aby usuwał z elit władzy tych, którzy Polsce szkodzą, by wzbudzał ludzi prawych, by posyłał do nich ewangelistów.
 2. Módlmy się o ważne dla Polski sprawy:
  • odrzucenie projektu zmian konstytucji autorstwa PiS,
  • niezależne sądownictwo,
  • zakończenie sporu z Unią Europejską i odblokowanie środków finansowych na odbudowę gospodarki,
  • spadek inflacji,
  • właściwe sojusze Polski,
  • zabezpieczenie energetyczne kraju, niezależne od Rosji, zatrzymanie sprzedaży Lotosu firmie Mol, zarządzanej przez Arabię Saudyjską i premiera Węgier,
  • przepisy prawne dla Ukraińców pozwalające im na samodzielne funkcjonowanie w Polsce, bez faworyzowania ich w jakiejkolwiek dziedzinie,
  • pomoc polskim przedsiębiorcom, którzy z powodu wysokich cen energii znajdują się na granicy bankructwa,
  • wsparcie polskich rolników i hodowców.
 1. Wyrażajmy swoją wielką wdzięczność Bogu za to, że chroni nasz kraj, nadal módlmy się, aby Wszechmogący zatrzymał każdy plan ciemności, aby wojna nie dotknęła nas z powietrza, ziemi i morza.

MODLITWA O IZRAEL

Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon – Nieporuszona, wiecznie na swym miejscu, Spójrzcie na Jerozolimę! Otaczają ja góry. Podobnie Pan otacza swój lud – teraz i na wieki. Ps. 125,1–2

 1. Błogosławmy Izrael, modląc się o wylanie na Żydów Ducha Świętego, ich osobiste spotkania z żywym Mesjaszem, cuda i znaki.
 2. Módlmy się o błogosławieństwo powrotów Żydów, którzy wracają do Izraela z różnych stron świata, o ich szybką adaptację do nowych warunków.
 3. Prośmy Boga o ochronę Izraela.

MODLITWA O UKRAINĘ

Módlmy się do Boga:

 • o koniec wojny w Ukrainie, o koniec śmierci, zniszczenia, gwałtów, tortur, zabijania i gwałcenia dzieci,
 • aby świat nie przyzwyczaił się do tej wojny, by wpływowi przywódcy nadal radykalnie i skutecznie pomagali Ukrainie wyrzucić ze swojej ziemi Rosjan,
 • o skuteczne usunięcie obozów filtracyjnych armii rosyjskiej w Donbasie,
 • aby leczył serca ludzi dotkniętych traumą przeżyć wojennych, utratą bliskich, utratą mienia, módlmy się o ponowne połączenie rodzin,
 • o cud przeżycia dla ludzi w okupowanych przez Rosjan miejscach,
 • o życie i powrót do Ukrainy tych, których wywieziono do Rosji,
 • o Kościół w Ukrainie, aby przebaczał Rosjanom, aby w jedności i autorytecie wprowadzał Boży plan dla narodu,
 • o mądrość i ochronę dla Prezydenta i całego Rządu Ukrainy,
 • o wyposażenie, ochronę i skuteczną strategię dla armii ukraińskiej.

MODLITWA O ROSJĘ

 1. Ogłaszajmy klęskę strategii Rosji i zamieszanie w szeregach armii rosyjskiej.
 2. Nadal módlmy się, by Putin nie użył broni jądrowej.
 3. Prośmy, aby Bóg zatrzymał propagandę nienawiści, fałszu i kłamstw w Rosji.
 4. Wołajmy, aby Kościół w Rosji został uwolniony od presji tajnych służb.
 5. Módlmy się, aby wielu rosyjskich żołnierzy walczących w Ukrainie spotkało się z Jezusem Chrystusem.